Górnictwo (Mining) - Profesje - World of WarCraft

Profesje

Data publikacji : 13.12.2009

Górnictwo (Mining)

Więc marzy Ci się kariera górnika? Jest to wspaniała profesja użyteczna przy zbieraniu materiałów potrzebnych w kowalstwie, inżynierii czy jubilerstwie (ale żeby poznać tajniki górnictwa nie musisz się trudnić żadną z nich).

Możesz po prostu zbierać surowce i sprzedawać je innym graczom (aczkolwiek większość postaci zajmujących się górnictwem wybiera właśnie drogę kowala, jubilera czy inżyniera). W swoich podróżach znajdziesz wiele złóż... więc dlaczego się na tym nie wzbogacić?

Początki

Na początek musisz znaleźć odpowiedniego trenera i nauczyć się (za drobną opłatą) podstaw swojego nowego fachu. Kiedy już to zrobisz, na twojej liście zdolności pojawi się ikona umiejętności odpowiadającej za szukanie złóż ("Find Minerals"). Dzięki niej na twojej minimapie będziesz mógł zobaczyć kropki oznaczające położenie złóż. Najczęściej można je znaleźć w górach i kopalniach. Miej zdolność szukania zawsze włączoną, dzięki czemu nie przegapisz żadnych cennych znalezisk.

Teraz musisz zdobyć twoje narzędzie pracy czyli... kilof ("mining pick"). Najprościej udać się do odpowiedniego handlarza ("trade merchant").

Rodzaje żył

Istnieje wiele rodzajów minerałów, od tych najzwyczajniejszych (takich jak miedź (copper) czy cyna (tin) do naprawdę rzadkich i cennych (złoto, mithril i inne). Aby dobrać się do cenniejszych złóż będziesz musiał przebić się (lub przekraść) do bardzo niebezpiecznych regionów świata. Na początku będziesz znajdował jedynie miedź, później pojawi się cyna i tak dalej. Poniżej znajduje się lista lokacji i przypisanych do nich minerałów i poziomów górnictwa wymaganych do ich wydobycia.

Ruda Wymagany poziom umiejętności
Copper 1
Tin  65
Silver  75
Bronze1  75
Iron  125
Gold  155
Steel2  165
Mithril  175
Truesilver  230
Dark Iron  230
Small Thorium  245
Rich Thorium  275
Hakkari Thorium Vein  275
Small Obsidian Chunk  305
Large Obsidian Chunk  305
Elementium Ore3  -
Fel Iron  300
Adamantite  325
Rich Adamantite  325
Eternium4  -
Khornium  375
Rich Cobalt Node 400
Saronite Node 425
Rich Saronite Node 450
Titanium Node 450

 1 - Brąz można stworzyć łącząc jedną sztabę miedzi z jedną sztabą cyny, tworząc dwie sztaby brązu.

2 - Stal można uzyskać poprzez połączenie jednej jednostki żelaza i węgla.

3 - Wypada jedynie z Blackwing Technician w Blackwing Lair.

4 - Uzyskane z Fel Iron Deposit, Adamantite Deposit, Rich Adamantite Deposit, lub Khorium Veins.

 

Ruda  Lokacja
 Copper Vein  Alterac Mountains, Ashenvale, Darkshore, Desolace, Dun Morogh, Durotar, Duskwood, Elwynn Forest, Hillsbrad Foothills, Loch Modan, Mulgore, Redridge Mountains, Silverpine Forest, Stonetalon Mountains, The Barrens, Thousand Needles, Thunder Bluff, Tirisfal Glades, Westfall, Wetlands
 Tin Vein  The Barrens, Silverpine Forest, Darkshore, Ashenvale, Duskwood, Thousand Needles, Hillsbrad Foothills, Redridge Mountains, Loch Modan, Arathi Highlands, Wetlands, Stonetalon Mountains, Westfall, Alterac Mountains, Stranglethorn Vale, Desolace, Dustwallow Marsh, Feralas
 Silver Vein  Alterac Mountains, Arathi Highlands, Ashenvale, Badlands, Darkshore, Desolace, Duskwood, Dustwallow Marsh, Feralas, Hillsbad Foot hills, Loch Modan, redridge Mountains, Searing Gorge, Silverpine Forest, Stonetalon Mountains, Stranglethorn Vale, Swamp of Sorrows, Tanaris, The Barrens, The Hinterlands, Thousand Needles, Westfall, Wetlands
 Iron Deposit  Alterac Mountains, Arathi Highlands, Ashenvale, Badlands, Desolace, Duskwood, Dustwallow Marsh, Feralas, Hillsbrad Foothills, Searing Gorge, Stonetalon Mountains, Stranglethorn Vale, Swamp of Sorrows, Tanaris, The Hinterlands, Thousand Needles, Wetlands
 Gold Vein  Alterac Mountains, Alterac Valley, Arathi Highlands, Ashenvale, Azshara, Badlands, Blasted Lands, Burning Steppes, Desolace, Duskwood, Dustwallow Marsh, Eastern Plaguelands, Felwood, Feralas, Hillsbrad Foothills, Searing Gorge, Silithus, Stonetalon Mountains, Stranglethorn Vale, Swamp of Sorrows, Tanaris, The Hinterlands, Thousand Needles, Un'Goro Crater, Western Plaguelands, Wetlands, Winterspring
 Mithril Deposit  Alterac Mountains, Arathi Highlands, Azshara, Badlands, Blasted Lands, Burning Steppes, Desolace, Dustwallow Marsh, Eastern Plaguelands, Felwood, Feralas, Hillsbrad Foothills, Searing Gorge, Silithus, Stonetalon Mountains, Stranglethorn Vale, Swamp of Sorrows, Tanaris, The Hinterlands, Un'Goro Crater, Western Plaguelands, Winterspring
 Truesilver Deposit  Alterac Mountains, Arathi Highlands, Azshara, Badlands, Blasted Lands, Burning Steppes, Desolace, Dustwallow Marsh, Eastern Plaguelands, Felwood, Feralas, Hillsbrad Foothills, Searing Gorge, Silithus, Stonetalon Mountains, Stranglethorn Vale, Swamp of Sorrows, Tanaris, The Hinterlands, Thousand Needles, Un'Goro Crater, Western Plaguelands, Winterspring
 Dark Iron Deposit  Burning Steppes, Searing Gorge, Blackrock Depths, The Molten Core
 Small Thorium Vein  Blasted Lands, Burning Steppes, Eastern Plaguelands, Felwood, Feralas, Searing Gorge, Silithus, Tanaris, The Hinterlands, Un'Goro Crater, Western Plaguelands, Winterspring
 Rich Thorium Vein  Azshara, Burning Steppes, Eastern Plaguelands, Un'Goro Crater, Western Plaguelands, Winterspring
 Fel Iron Deposit  Hellfire Peninsula, Zangarmarsh, Terokkar Forest, Nagrand, Blade's Edge Mountains, Netherstorm, Shadowmoon Valley
 Adamantite Deposit  Zangarmarsh, Terokkar Forest, Nagrand, Blade's Edge Mountains, Netherstorm, Shadowmoon Valley i w podziemiach
 Rich Adamantite Deposit  Terokkar Forest, Nagrand, Blade's Edge Mountains, Netherstorm, Shadowmoon Valley i w podziemiach
 Khorium Vein  Hellfire Peninsula, Zangarmarsh, Terokkar Forest, Nagrand, Blade's Edge Mountains, Netherstorm, Shadowmoon Valley
Cobalt Node Howling Fjord, Zul'Drak, Borean Tundra, Dragonblight, Grizzly Hills, and Crystalsong Forest
Rich Cobalt Node Howling Fjord, Zul'Drak, Borean Tundra, Dragonblight, Grizzly Hills
Saronite Node Sholazar Basin, Zul'Drak
Rich Saronite Node Sholazar Basin
Titanium Node Sholazar Basin

 

Proces górnictwa

Kiedy już znajdziesz żyłę danego minerału, kliknij na nią PPM - twoja postać zacznie rozłupywać ją kilofem. Jeżeli proces się powiedzie, otrzymasz trochę surowców (w tym nieociosanych kamieni). W przeciwnym wypadku - spróbuj ponownie. Powtarzaj kopanie tak długo aż złoże zniknie.

Jako górnik, będziesz znajdywał 3 główne rodzaje składników: metal, kamienie i klejnoty. Te ostatnie są rzadkie i używane przy tworzeniu bardziej wymagających dziełach innych profesji. Zbieraj wszystkie składniki na które się natkniesz i zachowaj je na później.

Kiedy najedziesz myszką na złoże, zobaczysz kolor wskazujący na to, czy twoje umiejętności mogą się zwiększyć dzięki wykorzystaniu tejże żyły.

Szary - Nic się nie stanie.

Zielony - Ma małą szansę na zwiększenie twoich zdolności.

Żółty - Całkiem spora szansa na nauczenie się czegoś nowego. Zawsze warto spróbować.

Pomarańczowy - Praktycznie gwarantowany wzrost punktów.

Czerwony - Jeszcze nie możesz użyć tego złoża - masz zbyt mało punktów górnictwa.

Poza metalami znajdziesz też kamienie i klejnoty które mogą zostać wykorzystane przez kowali i inżynierów:

 

Żyły rudy Kamienie
 Copper Rough Stone
 Tin  Coarse Stone
 Iron  Heavy Stone
 Mithril  Solid Stone
 Thorium  Dense Stone

 

Żyły rudy Klejnoty
 Copper  Lesser Moonstone, Malachite, Moss Agate, Shadowgem, Tigerseye
 Tin  Lesser Moonstone, Malachite, Moss Agate, Shadowgem, Tigerseye
 Iron  Aquamarine, Citrine, Jade, Lesser Moonstone
 Mithril  Aquamarine, Black Vitriol, Citrine, Jade, Lesser Moonstone, Star Ruby
 Small Thorium  Black Vitriol, Blue Sapphire, Huge Emerald, Large Opal, Star Ruby
 Rich Thorium  Azerothian Diamond, Arcane Crystal, Blue Sapphire, Huge Emerald, Large Opal, Star Ruby
 Fel Iron  Deep Peridot, Flame Spessarite, Shadow Draenite, Blood Garnet, Golden Draenite, Azure Moonstone, Living Ruby
 Adamantite  Deep Peridot, Flame Spessarite, Shadow Draenite, Blood Garnet, Golden Draenite, Azure Moonstone
 Rich Adamantitle  Deep Peridot, Flame Spessarite, Shadow Draenite, Blood Garnet, Golden Draenite, Azure Moonstone, Living Ruby
 Khorium Vein  Arcane Crystal, Deep Peridot, Flame Spessarite, Shadow Draenite, Blood Garnet, Golden Draenite, Azure Moonstone, Living Ruby

Używanie Kuźni i Wytapanie

Teraz, kiedy już masz swój cenny metal, możesz go przetopić na sztaby używane przez kowali i inżynierow przy tworzeniu broni, zbroi i innych przedmiotów.

Znajdź kuźnię. Najłatwiej o nią w głównych miastach i niektórych wioskach. Aby spełnić warunek obecności kuźni, nie musisz jej używać, wystarczy znajdować się blisko niej.

Kiedy już znajdziesz swoje miejsce pracy, nadchodzi czas na przetopienie metalu. Otwórz swoją księgę zdolności i znajdź ikonę wytapiania. Kliknąwszy na nią, ujrzysz menu zawierające znane przez ciebie przepisy (np. zamiana rudy miedzi w sztaby czy tworzenie brązu poprzez połączenie miedzi z cyną). Dodatkowych przepisów możesz nauczyć się od swojego trenera.

Kiedyś z pewnością natkniesz się na innego gracza polującego na tą samą żyłę co ty - możecie się nawet nie widzieć zanim nie zaczniecie oboje wydobywać z niej surowców. To właśnie w takiej sytuacji możesz okazać się miły, chciwy lub sprawiedliwy. Możesz oddać złoże innej osobie, spróbować zagarnąć całe dla siebie lub nawet zaoferować naprzemienne wydobycie w celu zwiększenia umiejętności obu graczy. Jeżeli inny gracz walczy obok złoża, zakłada się że planuje je użyć po walce - miło jest mu na to pozwolić. Istnieje też możliwość że nie jest on zainteresowany daną żyłą ale najlepiej jest wcześniej zapytać, a dopiero potem zabrać się za wydobycie.  

Główne informacje

  • Aby zostać mistrzem górnictwa (300+), będziesz musiał się udać do Hellfire Peninsula w Outland'ach.
  • Możesz dużo zarobić sprzedając sztaby, kamienie i klejnoty na aukcji.
  • Czasami zamiast sprzedawać gotowe sztaby dobrze jest wystawić na aukcję surową rudę - kupią ją inni górnicy chcący podwyższyć swoje umiejętności.
  • Istnieją specjalne torby używane do przechowywania wydobytych materiałów - ich mniejsze wersje można kupić u handlarzy. O większą najlepiej poprosić znajomego Kuśnierza (Leatherworking).
  • Mroczne żelazo (Dark Iron) można znaleźć w takich podziemiach jak Blackrock Depths czy Molten Core. Takie żelazo można przetopić w specjalnej kuźni w  głębinach pod Blackrock Mountain.
  • Specjalne zaklęcie nałożone na rękawice czy przedmiot stworzony przez inżyniera może podnieść twoją zdolność górnictwa.
  • Wysoki poziom górnictwa NIE wpływa na szansę znalezienia klejnotu - są one generowane w żyle w momencie pojawienia się jej.

Pozostałe nowości