Dragon Soul: tłumaczenie Dungeon Journal #1 - Nowości - World of WarCraft

Nowości

Data publikacji : 06.12.2011

Dragon Soul: tłumaczenie Dungeon Journal #1

Mimo, że strefa raid Dragon Soul jest bardzo łatwa w trybie Looking for Raid, czasami dobrze jest znać podstawowe mechaniki starć z bossami. Poniżej przedstawiamy tłumaczenie wpisów z Dungeon Journal pierwszych czterech bossów: Morchok, Warlord Zon'ozz, Yor'sahj the Unsleeping oraz Hagara the Stormbinder. Druga część tłumaczenia pojawi się wkrótce!

Poniższe tłumaczenie dotyczy strefy Dragon Soul w wersji Looking for Raid. Jeśli planujecie robić ją w innym trybie pamiętajcie, że wartości zadawanych obrażeń są wyższe, a niektóre umiejętności mogą działać w inny sposób

Morchok

Najpotężniejszy spośród żywiołaków wciąż znajduje się pod wpływem Deathwinga, Morchok - niegdyś wytrwały strażnik - jest obecnie przekonany, że wytchnienie przyniesie mu jedynie zniszczenie Azeroth. Morchok atakuje fundamenty Wyrmrest Temple, ostatniej nadziei Azeroth w obliczu Godziny Zmierzchu.

Stomp
Morchok wykonuje potężne tupnięcie dzieląc 1625000 obrażeń pomiędzy wszystkich graczy w promieniu 25 jardów. Dwa cele najbliżej bossa dostają podwojone obrażenia.

Crush Armor
Morchok uderza swój cel zadając 120% obrażeń wręcz oraz zmniejszając wartość ‘armor’ celu o 10% na 20 sekund. Ten efekt nakłada się do 20 razy.

Resonating Crystal
Morchok przywołuje kryształ, który wybucha po 12 sekundach zadając obrażenia typu Shadow. Siła wybuchu rozkłada się na siedmiu losowo wybranych graczy, ogólna ilość obrażeń jest zależna od odległości gracza od kryształu.

Furious
Kiedy Morchok ma 20% życia staje się wściekły – zwiększa szybkość swojego ataku o 30% i ilość zadawanych obrażeń o 20%.

The Earth Consumes You!
Morchok używa mocy ziemi aby przyciągnąć do siebie wszystkich graczy, zadając im przy tym obrażenia o wartości 5% ich życia co sekundę przez 5 sekund. Kiedy moc ziemi przyciąga graczy Morchok przyzywa Earth’s Vengeance.

Earth’s Vengeance
Odłamki Earth’s Vengeance wychodzą z ziemi zadając 9750 obrażeń fizycznych każdemu w promieniu 2 jardów oraz pozostają na polu bitwy jako przeszkody.

Black Blood of the Earth
Morchok używa umiejętności Black Blood of the Earth, która sprawia, że krew wybucha przed nim, zadając 3250 obrażeń typu Nature, i zwiększając podatność na ataki typu Nature o 100% co sekundę – tylko jeśli gracz stoi we krwi. Efekt nakłada się.


Warlord Zon’ozz

Niezliczone stulecia temu, Warlord Zon'ozz i jego wojska toczyły wojnę z siłami C'Thuna i Yogg-Sarona. Milenia minęły, jednak on wciąż służy potężnemu staremu bogowi N'Zothowi. Deathwing wypuścił tę legendarną istotę, aby zniszczyła wszystkich obrońców Wyrmrest Temple.

Focused Anger
Warlord Zon’ozz stopniowo skupia swój gniew i wściekłość zwiększając zadawane obrażenia oraz prędkość ataku o 10%. Efekt nakłada się do 20 razy.

Psychic Drain
Warlord Zon’ozz kieruje falę psychicznej mocy w kształcie stożka o kącie 30* na graczy. Zadaje ona 104000 obrażeń typu Shadow oraz wysysa życie.

Disrupting Shadows
Zon’ozz okrywa gracza za pomocą umiejętności Disrupting Shadows, która zadaje 24764 obrażeń typu Shadow co 2 sekundy.

Void of the Unmaking
Warlod Zon’ozz przyzywa Void of the Unmaking. Próżnia ta przemieszcza się przed siebie dopóki nie napotka duszy, którą może pochłonąć.

Void Diffusion
Kiedy próżnia zetknie się z graczem rozprzestrzenia się, równo dzieląc 67000 obrażeń typu Shadow pomiędzy pobliskich graczy. Siła rozprzestrzenienia się powoduje, że próżnia odbija się i przemieszcza się w przeciwną stronę. Pochłonięte dusze zwiększają obrażenia zadawane przez próżnie o 5%.

Black Blood Eruption
Jeśli Void of the Unmaking znajdzie się poza obrębem Maw of Go’rath wywoła gwałtowną reakcję. Wybuch zada 39000 obrażeń typu Shadow wszystkim w Maw of Go’rath i wyrzuci ich do góry.

Zon’ozz Diffused
Kiedy próżnia zetknie się z Zon’ozzem, boss zostanie porażony. Void Diffusion zwiększa obrażenia jakie otrzymuje Warlord o 5% wraz z ilością odbić próżni od graczy. Zderzenie rozwściecza Zon’ozza, przez co budzi Maw of Go’rath i traci Focused Anger.

Black Blood of Go’rath
Warlord Zon’ozz zadaje 11276 obrażeń typu Shadow co sekundę przez 30 sekund wszystkim graczom

Eye of Go’rath

Shadow Gaze
Oko Go’ratha rzuca czar Shadow Gaze na losowego gracza, zadając 11050 obrażeń typu Shadow.


Yor’sahj the Unsleeping

Od upadku Bastion of Twilight, Yor'sahj the Unsleeping chętnie wspomagał Deathwinga, dając Niszczycielowi możliwość przywoływania większej ilości beztwarzowych z ich znajdujących się głęboko pod ziemią więzień. Ich szeregi zdają się być nieskończone, a Yor'sahj za swą wierną służbę planuje otrzymać przerażającą nagrodę.

Void Bolt
Yor’sahj the Unsleeping uderza ciemną energią swój główny cel, początkowo zadając 58500 obrażeń typu Shadow, a następnie 19500 obrażeń typu Shadow co 2 sekundy. Efekt nakłada się.

Call Blood of Shu’ma
Yor’sahj wzywa moc Shu’ma, przywołując trzy różnokolorowe krople krwi. Krople te dążą do bossa, a kiedy go dotkną ten otrzyma dodatkowe moce.

Fusing Vapors
Kiedy kropla jest poniżej 50% życia emituje łatwopalne opary, które leczą pozostałe krople o 5% ich życia. Kiedy jedna kropla zostaje zniszczona – pozostałe stają się odporne na jakiekolwiek formy obrażeń.

Glowing Globule
Kiedy Glowing Globule dotrze do Yor’sahj, boss zostanie natchniony mocą Glowing Blood of Shu’ma.

Glowing Blood of Shu’ma
Yor’sahj the Unsleeping zadaje dodatkowe ataki o wartości 26910 obrażeń typu Shadow wszystkim pobliskim celom. Yor’sahj używa swoich umiejętności dwa razy częściej, a jego szybkość ataku jest zwiększona o 50%.

Cobalt Globule
Kiedy Cobalt Globule dotrze do Yor’sahj, boss otrzyma możliwość przyzywania Mana Void.

Mana Void
Mana Void wysysa całą manę z każdego castera i healera, przechowując ją w sobie. Zniszczenie Mana Void poskutkuje zwróceniem many wszystkim graczom w promieniu 30 jardów.

Crimson Globule
Kiedy Crimson Globule dotrze do Yor’sahj, boss otrzyma umiejętność Searing Blood.

Searing Blood
Yor’sah the Unsleeping przypala krew trzech losowo wybranych graczy, zadając podstawowo 25025 obrażeń typu Fire. Im dalej od bossa stoi cel – tym większe obrażenia otrzyma.

Dark Globule
Kiedy Dark Globule dotrze do Yor'sahj, skażenie jego krwi rozlewa się po Maw of Shu'ma. Co jakiś czas tworzy ono Forgotten Ones, którzy atakują graczy.

Forgotten One
Te stworzenia skupiają swój wzrok na jednym z graczy.

Psychic Slice
Stworzenia Forgotten One emitują falę psychicznej mocy na swój cel zadając 22750 obrażeń typu Shadow.

Acidic Globule
Kiedy Acidic Globule dotrze do Yor’sahj, Maw of Go’rath dostanie moc Digestive Acid.

Digestive Acid
Digestive Acid co jakiś czas wydobywa się z tkanki żołądka zadając 39000 obrażeń typu Nature graczowi oraz osobom blisko niego.

Shadowed Globule
Kiedy Shadowed Globule dotrze do Yor’sahj, boss otrzyma umiejętność Deep Corruption.

Deep Corruption
Deep Corruption rozprzestrzenia się na każdego gracza, co piąte uleczenie lub efekt absorpcji wywoła potężną detonację, która zada 35750 obrażeń typu Shadow wszystkim graczom.


Hagara the Stormbinder

Hagara the Binder, jeden z pierwszych uczniów posługiwania się magią pod przewodnictwem Forsaken, pokazała zaskakująco ogromny potencjał jak na kogoś, kto zaczął się uczyć tak późno. W jej niezorganizowanych próbach spętania żywiołaków, aby stały się jej sługami, została pochwycona i splugawiona przez Al'Akira. Obecnie wierna kultowi Twilight's Hammer, Hagara pokonuje swych wrogów dla swych żywiołaczych panów.

Ice Lance
Hagara przyzywa lodowe kryształy, które wystrzeliwują pociski Ice Lance w jedno z graczy stojących blisko bossa. Ice Lance zadaje 13000 obrażeń typu Frost w promieniu 3 jardów od pierwszego gracza, który zostanie ugodzony pociskiem.

Shattered Ice
Hagara uderza losowego gracza zadając 65000 obrażeń typu Frost oraz zmniejszając jego szybkość poruszania się na 4 sekundy.

Focused Assault
Hagara błyskawicznie atakuje swój cel zadając 50% obrażeń broni co pół sekundy przez pięć sekund.

Frozen Tempest
Hagara kieruje nawałnice wody i lodu na platformę. W trakcie trwania nawałnicy Hagara jest odporna na wszelkie ataki.

Binding Crystal
Cztery Binding Crystal poruszają się poza platformą. Zniszczenie wszystkich czterech kryształów przewie nawałnice.

Watery Entrenchment
Każdy gracz, który stanie w bańce wody Hagary zacznie się topić. Skutkuje to otrzymywaniem obrażeń równych 15% życia gracza co sekundę oraz zmniejszeniem szybkości poruszania się o 50%.

Ice Wave
Cztery równoległe linie lodu wydobywają się z Hagary i omiatają platformę. Każdy kto dotknie linii otrzyma 130000 obrażeń typu Frost oraz będzie o 50% bardziej podatny na ataki typu Frost przez 2.5 sekundy.

Lightning Storm
Hagara wywołuje burzę, której wyładowania rażą graczy. Wodna tarcza chroni Hagarę przed wszelkimi atakami. Kiedy gracze przeciążą każdy Crystal Conductor, Hagara dostanie debuff

Electrocution
Przeciążone kryształy odbijają moc na Hagarę co zwiększa jej otrzymywane obrażenia o 100% na 15 sekund.

Crystal Conductor
Hagara przywołuje cztery Crystal Conductor aby ochronić się przed burzą.

Lightning Conduit
Crystal Conductor jest ładowany kiedy Bound Lightning Elemental umrze. Naładowany kryształ używa Lightning Conduit na najbliższym graczu zadając mu 7150 obrażeń typu Nature co sekundę. Dodatkowo Lightning Conduit łączy gracza z Crystal Conductor lub innym graczem w promieniu 10 jardów.

Bound Lightning Elementals
Hagara przywołuje żywiołaki aby leczyły ją podczas burzy. Zabicie jednego z nich spowoduje przeładowanie Crystal Conductor i naelektryzuje pobliskich graczy.

Komentarz (0)

  • Brak komentarzy

Pozostałe nowości