Szczegóły na temat specjalizacji - Nowości - World of WarCraft

Nowości

Data publikacji : 14.07.2010

Szczegóły na temat specjalizacji

Dziś na serwerach bety pojawił się kolejny build (12479). Od dziś można testować Deepholm oraz nową odsłonę Western Plaguelands a maksymalny poziom został zwiększony do 83. Jednak chyba najważniejszą informacją dla fanów World of Warcraft jest pojawienie się nowych drzewek talentów dla wszystkich klas (o ich wprowadzeniu pisaliśmy tutaj).

Poniżej możecie znaleźć oficjalne opisy określonych drzewek talentów, oraz bonusy (pasywne oraz dodatkowe umiejętności) jakie otrzymamy po wybraniu określonej specjalizacji. Należy pamiętać że to wciąż beta testy dlatego nic nie jest ostateczne.

Zaktualizowany kalkulator talentów dla wszystkich klas z ostatniego builda bety Cataclysm znajdziecie tutaj.

Death Knight (Rycerz Śmierci)

Blood - A dark guardian who manipulates and corrupts life energy to sustain himself/herself in the face of an enemy onslaught.

 • Death Rune Mastery - Kiedy korzystasz z Death Strike lub Obliterate masz 100% szans na to, że Frost i Unholy Rune w czasie aktywacji zostaną zamienione w Death Rune.
 • Vengenace - Za każdym razem kiedy zostaniesz trafiony dostajesz 5% otrzymanych obrażeń jako attack power, do maksymalnych 10% twojego życia.
 • Veteran of the Third War - Zwiększa całkowitą Staminę o 9% oraz expertise o 6.
 • Umiejętność: Heart Strike

Frost - An icy harbinger of doom, channeling runic power and delivering rapid weapon strikes.

 • Icy Talons - Zwiększa szybkość ataku o 20% oraz maksymalną ilość Runic Power o 30.
 • Blood of the North - Zwiększa obrażenia zadawane przez Blood Strike i Frost Strike o 10%. Dodatkowo kiedy korzystasz z Blood Strike lub Pestilence masz 100% szans na to, że Blood Rune w czasie aktywacji zostanie zmieniona w Death Rune.
 • Umiejętność: Frost Strike

Unholy - A master of death and decay, spreading infection and controlling undead minions to do his/her bidding.

 • Master of Ghouls - Redukuje cooldown umiejętności Raise Dead o 60 sekund, a Ghoul przywołany w ten sposób jest traktowany jako pet pod twoją kontrolą. W przeciwieństwie do innych rycerzy śmierci, twój pet nie jest przywoływany tylko na określony czas.
 • Impurity - Twoje zaklęcia otrzymują bonus w wysokości 20% twojego attack power.
 • Reaping - Kiedy korzystasz z Blood Strike lub Pestilence masz 100% szans na to, że Blood Rune w czasie aktywacji zostanie zmieniona w Death Rune.
 • Umiejętność: Scourge Strike

 

Druid

Balance - Can take on the form of a powerful Moonkin, balancing the power of Arcane and Nature magic to destroy enemies at a distance.

 • Balance Druid - Redukuje opóźnienie w rzucaniu zaklęć Wrath, Starfire, Entangling Roots, Hurricane, Typhoon, Hibernate and Starfire o 70% kiedy jesteś celem ataku.
 • Umiejętność: Starsurge

Feral - Takes on the form of a great cat to deal damage with bleeds and bites or a mighty bear to absorb damage and protect allies.

 • Feral Druid
 • Vengeance - Za każdym razem kiedy zostaniesz trafiony dostajesz 5% otrzymanych obrażeń jako attack power, do maksymalnych 10% twojego życia.
 • Umiejętność: Mangle

Restoration - Uses heal-over-time Nature spells to keep allies alive, taking on the form of a tree when the need is most urgent.

 • Meditation - Pozwala na 50% regeneracji many w czasie rzucania zaklęć.
 • Restoration Druid - Redukuje opóźnienie w czasie rzucania zaklęć leczących o 70% kiedy jesteś celem ataku.
 • Umiejętność: Swiftmend

 

Hunter (Łowca)

Beast Mastery - A master of the wild who can tame a wide variety of beasts to assist him/her in combat.

 • Beastmastery Hunter - Zwiększa szansę na trafienie atakami zasięgowymi o 3%. Redukuje opóźnienie przy korzystaniu z umiejętności Steady Shot, Cobra Shot, and Volley by 70% kiedy jesteś celem ataku.
 • Umiejętność: Intimidation

Marksmanship - A master archer or sharpshooter who excels in bringing down enemies from afar.

 • Marksmanship Hunter - Zwiększa szansę na trafienie atakami zasięgowymi o 3%. Redukuje opóźnienie przy korzystaniu z umiejętności Aimed Shot, Steady Shot, Cobra Shot, and Volley by 70% kiedy jesteś celem ataku.
 • Umiejętność: Aimed Shot

Survival - A rugged tracker who favors using animal venom, explosives and traps as deadly weapons.

 • Survival Hunter - Zwiększa szansę na trafienie atakami zasięgowymi o 3%. Redukuje opóźnienie przy korzystaniu z umiejętności Steady Shot, Cobra Shot, and Volley by 70% kiedy jesteś celem ataku.
 • Umiejętność: Explosive Shot

 

Mage (Mag)

Arcane - Manipulates arcane energies, playing with the very fabric of time and space.

 • Arcane Specialization - Zwiększa obrażenia zadawane przez zaklęcia typu Arcane o 20%.
 • Umiejętność: Arcane Barrage

Fire - Ignites enemies with balls of fire and the breath of dragons.

 • Fire Specialization - Zwiększa obrażenia zadawane przez zaklęcia typu Fire o 20%.
 • Umiejętność: Molten Armor
 • Umiejętność: Pyroblast

Frost - Freezes enemies in their tracks and shatters them with Frost magic.

 • Frost Specialization - Zwiększa obrażenia zadawane przez zaklęcia typu Frost o 20%.
 • Umiejętność: Summon Water Elemental

 

Paladin (Paladyn)

Holy - Invokes the power of the Light to protect and to heal.

 • Healing Bonus - Zwiększa efektywność zaklęć leczących o 10%.
 • Meditation - Pozwala na 50% regeneracji many w czasie rzucania zaklęć.
 • Umiejętność: Holy Shock

Protection - Uses Holy magic to shield himself / herself and defend allies from attackers.

 • Touched by the Light - Zwiększa spell power o wartość równą 60% twojego Strength, oraz zwiększa efekt krytycznych zaklęć leczących o 30%.
 • Vengeance - Za każdym razem kiedy zostaniesz trafiony dostajesz 5% otrzymanych obrażeń jako attack power, do maksymalnych 10% twojego życia.
 • Umiejętność: Avenger's Shield

Retribution - A righteous crusader who judges and punishes opponents with weapons and Holy magic.

 • Divine Purpose - Generuje 2% maksymalnej many co 1 sekundę.
 • Sheath of Light - Zwiększa spell power o wartość równą 30% twojego attack power, a krytyczne trafienia zaklęciami leczącymi leczą cel za dodatkowe 60% w czasie 12 sekund.
 • Two-Handed Weapon Specialization - Zwiększa obrażenia zadawane przez bronie dwuręczne o 6%.
 • Umiejętność: Divine Storm

 

Priest (Kapłan)

Discipline - Uses magic to shield allies from taking damage as well as heal their wounds.

 • Discipline Priest - Redukuje opóźnienie w czasie rzucania zaklęć typu Holy lub Discipline o 70% kiedy jesteś celem ataku.
 • Meditation - Pozwala na 50% regeneracji many w czasie rzucania zaklęć.
 • Umiejętność: Penance

Holy - A versatile healer who can reverse damage on individuals or groups and even heal from beyond the grave.

 • Holy Priest - Redukuje opóźnienie w czasie rzucania zaklęć typu Holy lub Discipline o 70% kiedy jesteś celem ataku.
 • Meditation - Pozwala na 50% regeneracji many w czasie rzucania zaklęć.
 • Umiejętność: Desperate Prayer

Shadow - Uses sinister Shadow magic, especially damage-over-time spells, to eradicate enemies.

 • Shadow Priest - Zmniejszony generowany threat. Redukuje opóźnienie w czasie rzucania zaklęć typu Shadow o 70% kiedy jesteś celem ataku.
 • Umiejętność: Mind Flay

 

Rogue (Łotrzyk)

Assasination - A deadly master of poisons who dispatches victims with vicious dagger strikes.

 • Assassin's Resolve - W czasie korzystania ze sztyletów [dagger] twoja maksymalna Energia jest zwiększona o 20, a zadawane przez ciebie obrażenia są zwiększone o 15%
 • Improved Poisons - Zwiększa szansę na zaaplikowanie Deadly Poison o 20%, oraz częstotliwość aplikacji Instant Poison o 50%.
 • Umiejętność: Mutilate

Combat - A swashbuckler who uses agility and guile to stand toe-to-toe with enemies.

 • Dual Wield Specialization - Zwiększa obrażenia zadawane przez drugą broń [offhand] o 50%.
 • Vitality - Zwiększa regenerację Energii o 25%.
 • Umiejętność: Blade Flurry - Kiedy jest aktywne, ataki łotrzyka trafiają dodatkowego pobliskiego przeciwnika, ale regeneracja Energii jest zredukowana o 20%. Trwa 15 sekund. 30-sekundowy cooldown.

Subtlety - A dark stalker who leaps from the shadows to ambush his/her unsuspecting prey.

 • Master of Subtlety - Ataki ze Stealth oraz 6 sekund po jego przerwaniu zadają dodatkowe 10% obrażeń.
 • Sinister Calling - Zwiększa całkowite Agility o 15%, oraz podwyższa procentowe bonusowe obrażenia umiejętności Backstab oraz Hemorrhage o 10%.
 • Umiejętność: Shadowstep

 

Shaman (Szaman)

Elemental - A spellcaster who harnesses the destructive forces of nature and the elements.

 • Elemental Fury - zwiększa bonus do obrażeń krytycznych twoich totemów Searing oraz Magma, a także zaklęć typu Fire, Frost i Nature o 100%
 • Eye of the Storm - Skraca czas rzucania zaklęć Lightning Bolt, Chain Lightning i Lava Burst o 0.5 sekundy, oraz redukuje opóźnienie w czasie rzucania tych zaklęć o 70% kiedy jesteś celem ataku.
 • Umiejętność: Thunderstorm

Enhancement - A totemic warrior who strikes foes with weapons imbued with elemental power.

 • Dual Wield
 • Dual Wield Specialization - Zwiększa szansę na trafienie w czasie korzystania z dwóch broni o 6%.
 • Mental Quickness - Redukuje koszt many natychmiastowych [instant] zaklęć szamana o 6%, oraz zwiększa twój spell power o wartość równą 30% twojego attack power.
 • Umiejętność: Lava Lash

Restoration - A healer who calls upon ancestral spirits and the cleansing power of water to mend allies wounds.

 • Healing Focus - Redukuje opóźnienie w czasie rzucania zaklęć leczących o 70% kiedy jesteś celem ataku.
 • Meditation - Pozwala na 50% regeneracji many w czasie rzucania zaklęć.
 • Purification - Zwiększa efektywność zaklęć leczących o 10%.
 • Umiejętność: Earth Shield

 

Warlock

Affliction - A master of Shadow magic who specializes in fear, drains and damage-over-time spells.

 • Affliction Warlock - Skraca global cooldown zaklęć typu Bane i Curse do 1 sekundy. Zwiększa szansę na trafienie dowolnym czarem o 3%. Redukuje opóźnienie w czasie rzucania zaklęć o 70% kiedy jesteś celem ataku.
 • Umiejętność: Unstable Affliction

Demonology - A warlock who uses both Fire and Shadow magic along with powerful demons.

 • Demonology Warlock - Zwiększa szansę na trafienie dowolnym czarem o 3%. Redukuje opóźnienie w czasie rzucania zaklęć o 70% kiedy jesteś celem ataku.
 • Umiejętność: Summon Felguard

Destruction - Calls down demonic fire to burn and demolish enemies.

 • Destruction Warlock - Zwiększa szansę na trafienie dowolnym czarem o 3%. Redukuje opóźnienie w czasie rzucania zaklęć o 70% kiedy jesteś celem ataku.
 • Umiejętność: Conflagrate

 

Warrior (Wojownik)

Arms - Highly trained for battle with two-handed weapons, uses mobility and overpowering attacks to strike his / her opponents down.

 • Anger Management - Generuje 1 rage co 3 sekundy.
 • Two-Handed Weapon Specialization - Zwiększa obrażenia zadawane przez bronie dwuręczne o 10%.
 • Umiejętność: Mortal Strike

Fury - A furious berserker wielding a weapon in each hand, uses a flurry of attacks to carve his / her opponents to pieces.

 • Dual Wield
 • Dual Wield Specialization - Zwiększa obrażenia zadawane przez drugą broń [offhand] o 25%.
 • Precision - Zwiększa szansę na trafienie w walce wręcz o 3%.
 • Umiejętność: Bloodthirst

Protection - A stalwart protector that uses a shield to protect himself/herself and his/her allies.

 • Vengeance - Za każdym razem kiedy zostaniesz trafiony dostajesz 5% otrzymanych obrażeń jako attack power, do maksymalnych 10% twojego życia.
 • Vitality - Zwiększa całkowita Staminę o 15%.
 • Umiejętność: Shield Slam

Komentarz (18)

 • O kurcze, ale odchudzili drzewka:) ciekawe jak to się sprawdzi...

  Prośba do ekipy wow.battlenet.pl... podzielcie się wrażeniami jak już chwilkę pogracie, jak te nowe drzewka się spisują...
  ~ragis
  2010/07/14 08:27
 • odchudzili to jedno a druga rzecz ze jak tylko wybiera sie pierwszy talent np w arms odrazu dostaje sie mortal strike i zaczynaja sie bonusy moze byc fajna sprawa;d
  ~respirator
  2010/07/14 09:47
 • Jak dla mnie blizz wykonał dobrą robotę z talentami. Jako druid jestem bardzo zadowolony, a z tego co widziałem drzewka innych klas również są miłe dla oka.
  ~zolwik130
  2010/07/14 11:04
 • Disc priest dostaje fajne spelle dostepne z drzewka holy, niestety trzeba wydac punkt w jakis zupelnie niepotrzebny do pve skill w drzewku disci, by dojsc do dalszych talentow. Mam nadzieje, ze zostanie to poprawione.
  ~ihatebiohazard
  2010/07/14 11:17
 • Wyobraźcie sobie teraz że za dwa lata ludzie będą się dziwili "o jaaaaa, ale wcześniej były wielkie drzewka... " ;D
  ~Garn
  2010/07/14 12:21
 • "Dziadku, opowiedz mi, jak wyglądały drzewka talentów za czasów twojej młodości"
  ~Silmarillion
  2010/07/14 14:01
 • a wiadomo co jest z tym konkursem?^^
  ~Metyu
  2010/07/14 15:21
 • Nieźle je odchudzili :D Dobrze to zrobili :D
  ~Evo
  2010/07/14 15:36
 • Dla mnie, bomba. Z każdą wydaną nowością coraz bardziej nie mogę się doczekać tego dodatku (i bety:P )
  ~Clinz
  2010/07/14 16:42
 • A wedlug mnie poszli na latwizne, zamiast rozbudowac i miec do wyboru troche innych talentow to uproscili na maxa, ciekawe jakim cudem ma to pomoc w roznych buildach jak talnetow jest tak malo ... i do tego wiekszosc to te samo talenty co w lich kingu, 3-4 talenty dodali do kazdego drzewka i sa zadowoleni, mam nadzieje ze to jeszcze poprawia.
  ~Lazek
  2010/07/14 17:07
 • I wlansie dobrze ze uproscili teraz sa same najbardzije przydatne talenty, a nie jak aktualnie ze zebym doszedl do jakiegos konkretnego talentu, ktory bedize mi na PvE potrzebny musze dac punkty w talenty pod pvp, ktorych i tak nigdy w zyciu nie uzyje.
  ~Chargcher
  2010/07/14 18:04
 • fajnie bo teraz nie trzeba myslec jak wydac 71 punktow w talenty:D to bylo meczoce a i tak wszytkie drzewka byly takie same;d build pod tanka byl jeden pod dps jeden itp :Pmoze teraz jakos zroznicuja troche drzewka ze bedzie mozna zrobic np 4 rodzaje drzewek pod heal i pod tanka a nie opierac sie 100 % tankow w wowie ma ten sam build:D
  ~respirator
  2010/07/14 18:21
 • Zwroccie uwage ze u shamka ele jako u jedynego castera na tej liscie podane jest ze "Elemental Fury - zwiększa bonus do obrażeń krytycznych twoich totemów Searing oraz Magma, a także zaklęć typu Fire, Frost i Nature o 100%" Przeciez cos takiego bylo u kazdego castera w grze a tu wynika ze tylko shaman bedzie cos takiego mial? To co bedzie z dps? Mi druidem beda siadaly crity zaluzmy po 13k to shamkowi 26? Jak ktos wie o tym nieco wiecej to prosze by sie tym podzielil bo wyglada to dosc zatrwarzajaco
  ~Nucleo
  2010/07/14 18:21
 • z nerfia to ;d bo jak nie to wejdzie ele szamek na bg i bedzie jak mag pom pyro :D co lava burst to one shot:D no sory jedynie tanka na 2 bo moze zrobic spel reflect:D
  ~respirator
  2010/07/14 18:56
 • spell bez crita ma wartosc : 1
  z critem 1.5

  a tylko szamek w cata bedzie mial wartosc hita z critem : 2
  ~Milerks
  2010/07/14 20:38
 • "i tak wszytkie drzewka byly takie same" no mi sie wydaje ze teraz jeszcze bardziej drzewka beda ograniczone bo malo talentow jest ( wiem wiem teraz kazdy talent jest przydatny ;p ) ... a szybko sie zbuduje builda typowego pod pvp i kazdy sie bedzie go trzymal. Choc zobaczymy ja to bedzie w praktyce, bo sa tez bonusy z sepcjalizacji i niby "medium glyphy'
  ~Lazek
  2010/07/14 23:47
 • Nie podoba mi sie drzewko talentow rogue. Wychodzi na to ze wszyscy znowu beda musieli grac subtelity , poniewaz pod mutilate nie beda posiadali preparation a rogal to zbyt uzaleniona od cd klasa . A mieli je rozladowac, No nic moge juz nie grac rogue jak mam miec mozliwosc tylko ubijania casterow , bez evenoma. No chyba ze wzmocnia rogala pod wzgledem wytrzymalosci i rozladuja troche to cd ale w to watpie. Z drugiej strony teraz balance druid i enh shaman bedzie dobry bo u nich zazywczaj dochodzilo sie do ostatnich talentow i nie wiele sie potrzebowalo z innych drzewek , nie potrzeba bylo hybrydowych buildow z innymi drzewkami:/
  ~Quendith
  2010/07/15 09:38
 • Ghostcrawler wypowiedział się w kilku tematach, że sporo drzewek zostało zrobionych na szybkiego i trzeba będzie trochę poczekać na kolejnego update'a.

  kawałek postu Ghostcrawlera :
  "While this is a first pass on all of the talent trees, death knight, druid, paladin, warlock, Arcane mage, and Assassination rogue trees are not as far along as other specializations."
  ~zolwik130
  2010/07/15 10:17

Pozostałe nowości