PTR Patch 4.0.6 - zmiany klasowe - Nowości - World of WarCraft

Nowości

Data publikacji : 10.01.2011

PTR Patch 4.0.6 - zmiany klasowe

Kilka dni temu opublikowaliśmy zmiany ogólne, jakie wprowadzi patch 4.0.6. Dzisiaj przyszedł czas na opis zmian w klasach.

 

Death Knights

 • Icebound Fortitude, obok immunity na stuny, podczas użycia również je przerywa.
 • Efekt absorbcji Necrotic Strike jest redukowany przez resilience celu.
 • Specjalizacje Talentów
  • Blood
   • Crimson Scourge został nieznacznie zmieniony. Zamiast 50/100% szansy na darmowy następny Blood Boil po użyciu Plague Strike na celu z Blood Plague, talent ten daje 5/10% szansy na darmowy Blood Boil, po każdym trafionym ataku melee death knighta na celu z Blood Plagued.
   • Will of the Necropolis nie refunduje już Blood Runy podczas resetowania cooldownu Rune Tap'a. Zamiast tego powoduje, że następny Rune Tap jest darmowy, jeśli Will of the Necropolis jest aktywny.
  • Frost
   • Howling Blast zadaje 40% mniej obrażeń wszystkim celom innym niż główny jego cel.
   • Might of the Frozen Wastes zwiększa również wszystkie melee obrażenia o 4/8/12% podczas używania dwuręcznej broni.
  • Unholy
   • Desecration jest uruchamiany również przez Necrotic Strike.
   • Proc Runic Corruption dodaje 3 sekundy do czasu trwania obecnie aktywnej aury zamiast odświeżenia/nadpisania istniejącej aury.
   • Unholy Might (talent pasywny) został zredykowany z 10% do 5% bonusu do Strength.
 • Glyfy
  • Glyph of Death's Embrace nie refunduje już Runic Power podczas self-healingu z Lichborne.

Druids
 

 • Barkskin nie jest już dispellowalny.
 • Healing Touch jest dostępny u trenera na poziomie 78 zamiast 3.
 • Obrażenia z Lacerate zostały zredukowane o około 20%.
 • Procent obrażenia z broni z Mangle (Bear Form) (od poziomu 80+) zostały z redukowane z 300% do 235%.
 • Procent obrażeń z broni z Mangle (Cat Form) (od poziomu 80+) został zwiększony z 360% do 460%.
 • Obrażenia z Maul zostały zredukowane o około 20%.
 • Mount Up: Ten perk gildiowy działa również z Flight Form oraz Swift Flight Form.
 • Nourish jest dostępny u trenera na poziomie 8 zamiast 78.
 • Omen of Clarity nie może się uruchomić z pomocnych umiejętności (przykładowo heali), o ile nie wybrano talentu Malfurion's Gift.
 • Obrażenia z Rake zostały zredukowane o 10%.
 • Rejuvenation jest dostępne u trenera na poziomie 3 zamiast 8. Dodatkowo, jego koszt many został zredukowany z 26% do 16%.
 • Obrażenia z Rip zostały zredukowane o 10%.
 • Procent obrażeń z broni ze Shred (od poziomu 80+) został zwiększony z 350% do 450%.
 • Specjalizacje Talentów
  • Balance
   • Czas trwania buffu Shooting Stars został zwiększony z 8 do 12 sekund.
   • Wild Mushroom jest teraz instant castem zamiast 0.5 sekund. Dodatkowo zasięg detonacji został zwiększony z 3 do 6 jardów, a obrażenia zostały zwiększone o 15%.
  • Feral
   • Berserk (instantowy proc Mangle) ma nowy Spell Alert identyfikator. Dodatkowo, Berserk nie przerywa już Fear’a ani nie daje druidowi immunity na Fear’a.
   • Procent obrażeń z broni z Pulverize został zredukowany ze 100% do 80%.
  • Restoration
   • Empowered Touch również działa na Regrowth.
   • Nature's Bounty nie działa już na Swiftmend, ale ma nowy efekt. Jeśli druid ma Rejuvenation na 3 lub więcej celach, czas rzucania Nourish’a jest zredukowany o 10/20/30%.
 • Glyphs
  • Glyph of Regrowth powoduje, że efekt HoT (heal-over-time) odswieża się na celach na lub poniżej 50% HP. Zamiast 25%.
  • Glyph of Wrath zwiększa obrażenia z Wrath o 10% i nie wymaga już Insect Swarm na celu.

Hunters

 • Obrażenia z broni z Aimed Shot zostały zwiększone do 200%.
 • Aspect of the Wild, Aspect of the Hawk, oraz Aspect of the Fox mogą być rzucane podczas bycia na mouncie.
 • Deterrence daje 100% szansy, że melee ataki nie trafią, zamiast 100% szansy na parry. Oznacza to, że ataki, które nie mogą być parowane, szczególnie niektóre umiejętności rogue, mogą być powstrzymane przez Deterrence, oraz że hunter będzie benefitował z Deterrence nawet będąc disarmed.
 • Cooldown i czas trwania Dust Cloud został zmodyfikowany tak, aby był bliższy Tailspinowi (ten sam efekt, inny pet).
 • Obrażenia Kill Command zostały zwiększone o 20%.
 • Skalowanie się z AP (attack power) Kill Shot'u zostało zwiększone o 50%.
 • Master's Call ma 35-sekundowy cooldown zamiast 1 minuty. Dodatkowo, efekt wizualny jest bardziej oczywisty.
 • Specjalizacje Talentów
  • Marksmanship
   • Skalowanie się z attack power Chimera Shot'u zostało zwiększone o 20%.
  • Survival
   • Into the Wilderness (talent pasywny) został zredukowany do 10% bonusu do Agility, zamiast 15%.
 • Pety
  • Pety mają 70% armoru huntera zamiast różnych wartości zależnych od rodzaju peta.
  • Shale Spider ma teraz poprawnie umiejętność specjalną (Web Wrap).
  • Bad Manner (monkey) jest prawidłowo przerywane przez obrażenia.

Mages

 • Flame Orb ignoruje crittery.
 • Koszt many Arcane Brilliance oraz Dalaran Brilliance został zredukowany o około 16%, czyniąc go mniej więcej równym kosztowi Mark of the Wild.
 • Ring of Frost: Zasięg zmiejszony do 8 jardów, promień wewnętrznego „bezpiecznego” okręgu to 4.7 jardów (dokładnie pasuje do grafiki). Dispellowanie efektu Ring of Frost spowoduje, że cel będzie odporny na zamrożenie przez 3 sekundy. Jeśli drugi Ring of Frost jest rzucony przez tego samego maga podczas, gdy pierwszy nadal jest aktywny (poprzez Cold Snap), pierwszy zniknie i przestanie działać.
 • Bug Fix
  • Ring of Frost może zostać rzucony i działa poprawnie na elementach transportowych (windy, zapadnie, itp.).

Paladins

 • Koszt many Blessing of Might oraz Blessing of Kings został zwiększony o około 217%, czyniąc go mniej więcej równym kosztowi Mark of the Wild.
 • Procent obrażeń z broni z Crusader Strike został zwiększony ze 115% do 135%.
 • Divine Plea trwa 9 sekund zamiast 15. Daje 4% many za tick zamiast 2%, czyli w całości 12% many zamiast 10%.
 • Inquisition jest niedispellowalne.
 • Rebuke jest dostępny u trenera dla wszystkich paladynów na poziomie 54. Istniejące postacie będą musiały odwiedzić trenera, nawet jeśli posiadały już talent Rebuke.
 • Specjalizacje Talentów
  • Holy
   • Denounce ma graficzne powiadomienie.
  • Retribution
   • Divine Purpose: Szansa na generacje Holy Power przez odpowiadające talentowi umiejętności została zredukowana z 20/40% do 7/15%, ale zamiast generować 1 Holy Power, następna odpowiadnia umiejętność nie zużywa Holy Power i zachowuje się tak, jakby palladyn miał 3 Holy Power.
   • Hand of Light (Mastery): Procent obrażeń zadawnych przez Templar's Verdict, Crusader Strike, oraz Divine Storm jest zadawny dodatkowo jako obrażenia Holy.
   • Repentance nie jest przerywane przez obrażenia z Censure (Seal of Truth).
   • Talent Rebuke został zastąpiony nowym pasywnym talentem, Sacred Shield. Paladyni, którzy mieli Rebuke, automatycznie będą mieli Sacred Shield. Kiedy poniżej 30% życia, paladyn zyskuje efekt Sacred Shield. Sacred Shield absorbuje X obrażeń i zwiększa otrzymywane leczenie o 20%. Trwa 15 sekund. Efekt ten nie może wystąpić częście niż co 30 sekund. Niedispellowalny.
   • Zealotry jest niedispellowalne.
 • Glyfy
  • Glyph of Divine Plea dodaje 6% many, czyli w całości daje 18% przez 9 sekund.
 • Bug Fix
  • Word of Glory nie resetuje swing timera.

Priest

 • Czas trwania Levitate został zwiększony z 2 do 10 minut.
 • Koszt many Power Word: Fortitude został zredukowany o około 68%, czyniąc go mniej więcej równym kosztowi Mark of the Wild.
 • Koszt many Power Word: Shield został zwiększony o około 31%, ale jego efekt został również zwiększony o 208%.
 • Koszt many Renew został zredukowany o 24%.
 • Koszt many Shadow Protection został zredukowany o około 65%, czyniąc go mniej więcej równym kosztowi Mark of the Wild.
 • Specjalizacje talentów
  • Discipline
   • Focused Will procuje, kiedy priest otrzyma uderzenie krytyczne, dodatkowo do obecnego efektu.
   • Improved Power Word: Shield zwiększa również absorbowaną wartość o dodatkowe 15/30%, jeśli użyta na siebie.
   • Pain Suppression jest niedispellowalne.
  • Holy
   • Blessed Resilience procuje, kiedy priest otrzyma uderzenie krytyczne, dodatkowo do obecnego efektu.
   • Stan Chakry trwa teraz 1 minutę zamiast 30 sekund.
   • Desperate Prayer leczy priesta za 30% jego całkowitego HP zamiast wcześniejszej niewielkiej wartości.
   • Holy Concentration zwiększa regenerację many w combat ze Spiritu o dodatkowe 15/30% zamiast 20/40%.
   • Holy Word: Chastise ma 30-sekundowy cooldown, zamiast 25. Dodatkowo, prawidło przerywa się pod wpływem obrażeń.
   • Życie Lightwell'a zostało zwiększone o 50% (z powodu PvP).
   • Serendipity ma wsparcie dla Spell Alert oraz Floating Combat Text.
   • Surge of Light może procować z Flash Heal oraz Greater Heal, oraz może mieć efekt krytyczny.
 • Glyfy
  • Glyph of Mind Flay nie wymaga Shadow Word: Pain na celu.
  • Nazwa Glyph of Pain Suppression została zmieniona na Glyph of Desperation i pozwala rzucić Guardian Spirit w stunie, w dodatku do Pain Suppression.
  • Glyph of Psychic Horror redukuje cooldown Psychic Horror o 30 sekund zamiast 60.
  • Glyph of Spirit of Redemption został zmieniony w Glyph of Prayer of Mending, który zwiększa leczenie z pierwszego ładunku Prayer of Mending o 60%.

Rogues

 • Combat Readiness trwa 20 seconds zamiast 30 seconds, ale stackujący się buff Combat Insight trwa 10 sekund zamiast 6 sekund.
 • Smoke Bomb trwa 5 sekund zamiast 10 sekund.
 • Specjalizacje Talentów
  • Combat
   • Main Gauche (Mastery) daje szansę na zadanie ataku za 75% obrażeń z main-hand. Atak ten może uruchomić Combat Potency.
   • Revealing Strike zwiększa efektywność finisherów o 35% (45% z glyfem) zamiast 20% (30% z glyfem).

Warlocks

 • Curse of Exhaustion redukuje prędkość poruszania się o 30% zamiast 50%.
 • Drain Mana zostało usunięte z gry.
 • Specjalizacje Talentów
  • Affliction
   • Efekt silence z Unstable Affliction został zredukowany z 5 do 3 sekund.
  • Demonology
   • Demonic Rebirth, gdy aktywowany podświetla czary summonów.
   • Inferno nie zwiększa zasięgu Hellfire.
  • Destruction
   • Shadow and Flame może sprocować z Incinerate w dodatku do Shadow Bolta.
 • Glyfy
  • Cooldown Glyph of Soul Swap został zwiększony z 10 do 15 sekund.

Warriors

 • Charge wpółdzieli diminishing returns z efektami stun.
 • Obrażenia z Cleave zostały zredukowane o 20%.
 • Obrażenia z Heroic Strike zostały zredukowane o 20%.
 • Specjalizacje talentów
  • Arms
   • Juggernaut nie zwiększa już cooldownu Charge, ale zamiast tego zwiększa czas trwania stunu z Charge o 2 sekundy. Dodatkowo, Charge można użyć we wszystkich stancjach, jednakże talent ten powoduje, że Charge i Intercept współdzielą cooldown.
   • Lambs to the Slaughter: Zamiast dawać 10/20/30% obrażeń do następnego Mortal Strike, Overpower, czy Execute, daje 10% buff do każdego Mortal Strike, Overpower, Slam, czy Execute i stackuje się 1/2/3 razy.
   • War Academy nie buffuje już Heroic Strike czy Cleave. Buffuje obecnie Mortal Strike, Raging Blow, Devastate, Victory Rush oraz Slam.
  • Fury
   • Unshackled Fury (Mastery) daje 5.6% bonusu na punkt mastery, zamiast 4.7%.
 • Glyfy
  • Glyph of Rapid Charge został zmieniony z 7% redukcji cooldownu Charge na 1 sekundę z cooldownu. Zmiana ta ma na celu określenie dokładnej redukcji cooldowanu wynikającego z tego glyfu.

Pełne informacje ja temat PTR patcha 4.0.6 na dzień 6.01.2011 możecie znaleźć w wersji angielskiej pod adresem: http://us.battle.net/wow/en/blog/2011384 lub w wersji polskiej na naszym portalu - tutaj!

Komentarz (3)

 • Nie napisali nic akurat o shamanach... ;p
  ~Sharkii
  2011/01/12 16:09
 • Wreszcie coś zrobią DMG huntera, bo jak do tej pory to była porażka.
  ~Sondzik
  2011/01/12 16:30
 • zauważyłem ze od pewnego czasu szamanów maja lekko mówiąc w d***** nie robią nic dobrego tylko utrudniają i uprzykrzają im życie. Sam gram szamanem i gram nim od początku kariery na globalu kiedyś uwielbiałem nim grać teraz staje się to naprawdę męczące i nużące jest porównywalnie dużo słabszy od innych klas a jego egzystencja w świecie warcrafta staje się coraz bardziej zbyteczna bo zastępują go zwykłe buffy a jego dmg w porównawszy z dmg maga jest smieszny jeśli chodzi o mdps wole nie odpowiadać i porównywać z Warriorem czy rogue'em o healingu nie wspomnę . Podsumowując Szaman staje się klasą która jest hybryda nie dobrą w niczym jest tylko swoistym supportem którego nie opłaca się brać na jakieś większe raidowanie bo najzwyczajniej w świecie nie podoła powierzonemu mu zadaniu (jest to tylko i wyłącznie moja subiektywna ocena zmian jakie zostały przedstawione w ostatnim czasie szamanowi .pozdrawiam Menethril.Terokkar.)
  ~Valkarian
  2011/01/27 23:15

Pozostałe nowości