Patch 4.0.6 na live serwerach w tym resecie - Nowości - World of WarCraft

Nowości

Data publikacji : 09.02.2011

Patch 4.0.6 na live serwerach w tym resecie

Dzisiaj na Europejskich serwerach wchodzi patch 4.0.6. Wprowadza on liczne zmiany w balansie klas, profesjach, rasach, achievementach, dungeonach, przedmiotach, questach oraz UI. Naprawionych ma również zostać sporo błędów, których nie dało się wyeliminować za pomocą hot fixów.Poniżej możecie przeczytać w wersji polskiej o wszystkich zmianach klasowych w nowym patchu. Pełne patch notes w wersji angielskiej dostępne są pod adresem: http://us.battle.net/wow/en/blog/2166872

Death Knight

 • Obrażenia z Death Coil zostały zredukowane o około 10%.
 • Icebound Fortitude, obok immunity na stuny, podczas użycia również je przerywa
 • Efekt absorbcji Necrotic Strike jest redukowany przez resilience celu. Dodatkowo, czas trwania debuffu został zredukowany z 15 do 10 sekund.
 • Spell hit bonus z Virulence (Unholy) został zmieniony w pasywny efekt Runic Focus posiadany przez wszystkich death knight’ów.


Specjalizacje Talentów
Blood

 • Bone Shield ma 4 ładunki zamiast 3.
 • Crimson Scourge został nieznacznie zmieniony. Zamiast 50/100% szansy na darmowy następny Blood Boil po użyciu Plague Strike na celu z Blood Plague, talent ten daje 5/10% szansy na darmowy Blood Boil, po każdym trafionym ataku melee death knighta na celu z Blood Plagued.
 • Jeśli Death Strike zostanie użyty podczas, gdy Blood Shield jest już aktywny, nowy absorb zestackuje się z poprzednim, zamiast go zastąpić.
 • Heart Strike zadaje 175% obrażeń z broni plus 15% za każdy disease, zamiast 120% plus 10% za każdy disease.
 • Improved Death Strike zwiększa obrażenia z Death Strike o 30/60/90%, zamiast 15/30/45%.
 • Scarlet Fever jest aplikowany przez Blood Plague, a nie Blood Boil.
 • Will of the Necropolis nie refunduje już Blood Runy podczas resetowania cooldownu Rune Tap'a. Zamiast tego powoduje, że następny Rune Tap jest darmowy, jeśli Will of the Necropolis jest aktywny.


Frost

 • Chilblains powoduje również, że Chains of Ice unieruchania cel na 1.5/3 sekund.
 • Howling Blast zadaje 40% mniej obrażeń wszystkim celom innym niż główny jego cel.
 • Hungering Cold trwa 8 sekund w PvP.
 • Might of the Frozen Wastes zwiększa również wszystkie melee obrażenia o 4/8/12% podczas używania dwuręcznej broni.


Unholy

 • Blightcaller (Mastery) został zmieniony i przemianowany na Dreadblade. Zwiększa wszystkie obrażenia Shadow o 2.5% za punkt mastery.
 • Dark Transformation zwiększa obrażenia peta o 80%, zamiast 100%.
 • Death’s Advance (nowy talent): Podczas gdy obie Runy Unholy są zużyte, efekty ograniczające poruszanie się nie mogą spowolnić death knight’a poniżej 75/100% jego normalnej prędkości poruszania się.
 • Desecration jest uruchamiany również przez Necrotic Strike.
 • Zwrotu runic power z Magic Suppression został zredukowany o około 1/3.
 • Rage of Rivendare zwiększa obrażenia odpowiednich ataków o 12/24/36%, zamiast 15/30/45%.
 • Proc Runic Corruption dodaje 3 sekundy do czasu trwania obecnie aktywnej aury zamiast odświeżenia/nadpisania istniejącej aury.
 • Shadow Infusion zwiększa obrażenia peta o 8% za stack, zamiast 10%.
 • Sudden Doom jest uruchamiany tylko z auto ataków z main-hand i jest znormalizowany do szybkości broni zamiast stałej procentowej szansy.
 • Unholy Might (talent pasywny) został zredukowany z 10% do 5% bonusu do Strength.
 • Virulence został przeprojektowany. Daje 10/20/30% dodatkowych obrażeń z disease.


Glyphy

 • Glyph of Dark Succor (nowy glyph) zwiększa minimalny healing z Death Strike z 7% do 15% maksymalnego HP, ale jedynie w Unholy i Frost Presence.
 • Glyph of Death's Embrace nie refunduje już Runic Power podczas self-healingu z Lichborne.


Runeforging

 • Swordbreaking oraz Swordshattering redukują czas trwania disarma o 60%, zamiast 50%.


Death Knight Bug Fixes

 • Blood of the North nie zwiększa już błędnie obrazeń z Blood Strike o 10%.
 • Tooltip Blood Presence podawał niewłaściwą wartość, co zostało poprawione.
 • Ilość bonusowych obrażeń, jakie Blood Strike otrzymywał za każdy disease był niezgodny z jego tooltipem, co zostało skorygowane.
 • Crimson Scourge nie będzie procować, jeśli nie ma Blood Plague na celu.
 • Death Grip ma wymaganie minimalnego zasięgu 8 jardów przeciwko graczom, ale nie było to określone w tooltipie. Tooltip został uaktualniony.
 • Desecration powinno pozostawać w miejscu na Alliance Gunship w Deepholm.
 • Jeśli postać jest wskrzeszona jako ghoul poprzez Raise Ally, nie ma już zauważalnie dłuższej pausy po utracie kontroli nad ghoulem, a przed powrotem na cmentarz.
 • Tooptip Scourge Strike'a jest prawidłowo zmieniany przez Rage of Rivendare.
 • Część shadow Scourge Strike’a otrzymywała więcej niż 10% zwiększenia obrażeń z Frost Presence, co zostało poprawione.
 • Część shadow Scourge Strike/a nie otrzymuje już błędnie 13% zwiększenia obrażeń ze spelli z Earth and Moon.


Glyph Fixes

 • Tooltip Chains of Ice jest prawidłowo zmieniany przez Glyph of Chains of Ice.
 • Glyph of Raise Ally prawidłowo wpływa na życie wskrzeszonego sprzymierzeńca.
 • Tooltip Vampiric Blood był dziwaczne sformułowany po użyciu Glyph of Vampiric Blood. Teraz będzie mniej dziwaczny.

 

Druid

 • Barkskin nie jest już dispelowalny.
 • Entangling Roots trwa 8 sekund w PvP.
 • Healing Touch jest dostępny u trenera na poziomie 78 zamiast 3..
 • Hibernate trwa 8 sekund w PvP.
 • Obrażenia z Lacerate zostały zredukowane o około 20%.
 • Procent obrażeń z broni z Mangle (Bear Form) (od poziomu 80+) został z redukowane z 300% do 235%.
 • Procent obrażeń z broni z Mangle (Cat Form) (od poziomu 80+) został zwiększony z 360% do 460%.
 • Obrażenia z Maul zostały zredukowane o około 20%.
 • Koszt many Moonfire został zredukowany z 9% do 18%.
 • Mount Up: Ten perk gildiowy działa również z Flight Form oraz Swift Flight Form.
 • Nature’s Grasp trwa 8 sekund w PvP.
 • Nourish jest dostępny u trenera na poziomie 8 zamiast 78.
 • Omen of Clarity nie może się uruchomić z pomocnych umiejętności (przykładowo heali), o ile nie wybrano talentu Malfurion's Gift.
 • Prowl nie jest już przerywany przez Demoralizing Shout lub Demoralizing Roar użyty przez przeciwnika.
 • Obrażenia z Rake zostały zredukowane o 10%.
 • Rejuvenation jest dostępne u trenera na poziomie 3 zamiast 8. Dodatkowo, jego koszt many wynosi obecnie 26% bazowej many.
 • Obrażenia z Rip zostały zredukowane o 10%.
 • Shapeshift: Zmiana formy nie usuwa już efektów unieruchamiających (root effect). Nadal usuwa efekty spowalniające (snare).
 • Procent obrażeń z broni ze Shred (od poziomu 80+) został zwiększony z 350% do 450%.
 • Czas lockout’u Skull Bash'a został zredukowany z 5 do 4 sekund
 • Soothe jest instant castem, zamiast 1.5 sekundy.
 • Druidzi worgenów i trolli mają nowy wygląd Swift Flight Form.


Specjalizacje Talentów
Balance

 • Czas trwania Fungal growth został zwiększony z 10 do 20 sekund. Dodatkowo, będzie szybciej reagował na detonację Wild Mushrooms.
 • Moonkin Form daje 15% redukcji obrażeń zamiast zwiększenia armoru. Dodatkowo, wyjście z formy usuwa efekty unieruchamiające (root effect). Nie jest to wyszczególnione w tooltipie.
 • Czas trwania buffu Shooting Stars został zwiększony z 8 do 12 sekund.
 • Starfall nie będzie uderzał w cele, które nie są w combat oraz będzie wypuszczał gwiazdki z odrobinę większą szybkością.
 • Koszt many Sunfire został zredukowany z 18% do 9%.
 • Total Eclipse (Mastery) bonus z mastery zwiększony o około 33%.
 • Typhoon koszt many zredukowany o około 50%.
 • Wild Mushroom jest teraz instant castem zamiast 0.5 sekundy. Dodatkowo zasięg detonacji został zwiększony z 3 do 6 jardów, a obrażenia zostały zwiększone o 30%.


Feral

 • Berserk (instantowy proc Mangle) ma nowy Spell Alert identyfikator. Dodatkowo, Berserk nie przerywa już Fear’a ani nie daje druidowi immunity na Fear’a.
 • Blood in the Water: Koordynacja w czasie tego efektu została poprawiona tak, że Ferocious Bite natychmiastowo odświeży Rip, zamiast drobnego opóźnienia (co powodowało, że istniała szansa, że Rip się skończy zanim zostanie odświeżony).
 • Infected Wounds trwa 8 sekund w PvP.
 • Procent obrażeń z broni z Pulverize został zredukowany ze 100% do 80%.


Restoration

 • Disentanglement (nowa specjalizacja): Zmiana formy usuwa efekty unieruchamiające (root effect) w dodatku do spowolnień (snares).
 • Empowered Touch również działa na Regrowth. Dodatkowo, kiedy Tree of Life nie jest już aktywne, talent ten odświeża tylko ostatnio użyty lub odświeżony Lifebloom, nie odświeża kopii Lifebloom'a.
 • Natural Shapeshifter został zredukowany z 5/10 do 3/6-sekundowego zwiększenia czasu trwania Tree of Life's.
 • Nature's Bounty nie działa już na Swiftmend, ale ma nowy efekt. Jeśli druid ma Rejuvenation na 3 lub więcej celach, czas rzucania Nourish’a jest zredukowany o 10/20/30%.
 • Symbiosis (Mastery) bonus z mastery zwiększony o około 16%.
 • Tree of Life czas trwania został zredukowany z 30 do 25 sekund.
 • Healing z Wild Growth został zwiększony o 30%, a jego cooldown zmniejszony z 10 do 8 sekund.


Glyphs

 • Glyph of Entangling Roots przeprojektowany. Zmniejsza czas castowania Entangling Roots o 0.2 sekundy, zamiast zmiany w instant cast.
 • Glyph of Regrowth powoduje, że efekt HoT (heal-over-time) odswieża się na celach na lub poniżej 50% HP. Zamiast 25%.
 • Glyph of Wrath zwiększa obrażenia z Wrath o 10% i nie wymaga już Insect Swarm na celu.


Druid Bug Fixes

 • Formy druidów mają animację dla Archaeology Survey.
 • Tooltip Balance of Power określa, że spell hit raiting jest zwiększony jedynie o Spirit z przedmiotów i efektów.
 • Druid może prawidłowo użyć Barkskin podczas silence'a.
 • Feral Charge: Cat powinno zawsze obracać druida przodem do tyłu celu.
 • Hurricane nie powinien procować, kiedy na druida jest castowany Polymorph.
 • Hurricane pozostanie w miejscu, na którym został użyty podczas przebywania na ruchomym transporcie.
 • Efekt przywracania many z Leader of the Pack jest zgodny z jego tooltipem.
 • Tooltipy Maul'a oraz innych umiejętności Feral druida powinny pokazywać obrażenia poprawnie.
 • Druidzi w Moonkin Form powinni prawidłowo być w stanie się zamountować.
 • Rank 1 Naturalist redukuje cast time o wartość w tooltipie.
 • Nature's Swiftness nie jest zużywane poprzez użycie Entangling Roots z Glyph of Entangling Roots.
 • Natychmiastowy heal z Rejuvenation z Gift of the Earthmother nie powinien już dostawać bonusowego healingu z haste zbyt wcześnie oraz powinien prawidłowo benefitować z Symbiosis.
 • Tootlip Thick Hide powinien pokazywać nową, zwiększoną wartość.
 • Tooltip bleed efektu z Thrash'a pokazywał ilość obrażeń za tick zamiast całkowitych obrażeń z efektu. Zostało to poprawione.
 • Używanie Track Humanoids w Cat Form nie powinno powodować automatycznego zamknięcia okna lootowania przy pierwszym jego otwarciu.
 • Druidzi powinni mieć poprawny dźwięk emotów laugh oraz cry w Tree of Life Form.
 • Tooltip Wild Mushroom pokazuje szkołę magii.


Glyph Fixes

 • Glyph of Ferocious Bite poprawnie zmienia tooltip Ferocious Bite.

 

Hunter

 • Obrażenia z broni z Aimed Shot zostały zwiększone ze 150% do 200%. Dodatkowo, bazowy cast time został zmniejszony z 3 do 2.4 sekundy.
 • Obrażenia z Arcane Shot zostały zwiększone o 15%.
 • Aspect of the Wild, Aspect of the Hawk, oraz Aspect of the Fox mogą być rzucane podczas bycia na mouncie.
 • Hunterzy mogą używać Auto Shot w ruchu.
 • Użycie Trap Launcher, Distracting Shot oraz Scare Beast anuluje Auto Shot. Ma to na celu ułatwienie crowd control podczas gdy Auto Shot jest włączony.
 • Czas trwania Concussive Shot został zwiększony z 4 do 6 sekund.
 • Deterrence daje 100% szansy, że melee ataki nie trafią, zamiast 100% szansy na parry. Oznacza to, że ataki, które nie mogą być parowane, szczególnie niektóre umiejętności rogue, mogą być powstrzymane przez Deterrence, oraz że hunter będzie benefitował z Deterrence nawet będąc disarmed.
 • Cooldown i czas trwania Dust Cloud został zmodyfikowany tak, aby był bliższy Tailspinowi (ten sam efekt, inny pet).
 • Freezing Trap trwa 8 sekund w PvP.
 • Obrażenia Kill Command zostały zwiększone o 20%.
 • Skalowanie się Kill Shot'u z attack power zostało zwiększone o 50%.
 • Master's Call ma 35-sekundowy cooldown zamiast 1 minuty, a jego zasięg został zwiększony z 25 do 40 jardów. Dodatkowo, efekt wizualny jest bardziej oczywisty.
 • Wing Clip trwa 8 sekund w PvP.


Specjalizacje Talentów
Beast Mastery

 • Animal Handler daje pasywny bonus 25% do attack power, zamiast 15%.


Marksmanship

 • Całkowite obrażenia z Chimera Shot zostały zwiększony o około 50%.
 • Wild Quiver (Mastery): Szansa na uruchomiene tego efektu na punkt mastery została zwiększona o około 17%.


Survival

 • Obrażenia z Black Arrow zostały zredukowane o 15%.
 • Obrażenia z Explosive Shot zostały zredukowane o 15%.
 • Hunter vs. Wild zostało zwiększone do 5/10/15% Staminy, zamiast 4/8/12%.
 • Into the Wilderness (talent pasywny) został zredukowany do 10% bonusu do Agility, zamiast 15%.


Pety

 • Pety mają 70% armoru huntera zamiast różnych wartości zależnych od rodzaju peta.
 • Shale Spider ma teraz poprawnie umiejętność specjalną (Web Wrap).
 • Bad Manner (monkey) jest prawidłowo przerywane przez obrażenia.


Glyphy

 • Glyph of Concussive Shot został zmieniony. Zmniejsza maksymalną prędkość poruszania się celu, kiedy Concussive Shot jest aktywny.


Hunter Bug Fixes

 • Aimed Shot nie ignoruje już buffu Fire!, jeśli użyyty poprzez makro.
 • Camouflage jest przerywany jeśli pułapka huntera zada celowi obrażenia.
 • Animacja particle effect Chimera Shot'u powinna być już wyświetlana poprawnie.
 • Cobra Shot prawidło zwiększa czas trwania Serpent Spread Serpent Sting.
 • Efekt Focus Fire wygląda lepiej niż kolekcja zielonych prostokątów.
 • Efekt Wild Quiver's powinnien być bardziej spójny z wartością mastery na punkt.
 • Male undead hunter nie będzie odwracał się od swojego celu przed wykonaniem strzału.


Pet Fixes

 • Rodziny petów dodanych w Cataclysmie nie powinny mieć brakujących talentów.
 • Pety powinny walczyć ze wszystkimi podwodnymi stworzeniami, nawet jeśli hunter jest poza zasięgiem melee.
 • Ancient Hysteria nie powinna działać na postacie o zbyt niskim poziomie.
 • Ancient Hysteria prawidłowo działa na pety.
 • Embrace of the Shale Spider daje również odporności tak, aby buff do odporności nie był tracony, jeśli nadpisywany jest Blessing of Forgotten Kings.
 • Pety z kategorii Ferocity z rodzin psów i lisów mają dostęp do talentu Charge.
 • Mobility może być prawidłowo nauczona przez lądowe hunterowe pety.
 • Ravage nie wlicza się do stun diminishing return.
 • Undead hunterzy zaczynają z Revive Pet na swoich paskach umiejętności.
 • Wpis Serpent Swiftness w Spellbooku pokazuje jego rangę.
 • Shale Spider poprawnie posiada umiejętność specjalną.
 • Wizualizacja Shell Shield (Terrorpene) została zwiększona i powinno być widoczna podczas użycia.
 • Tooltip wartości armoru w karcie postaci powinien pokazywać prawidłową ilość armoru dawanego petom.


Mage

 • Koszt many Arcane Barrage został zredukowany o 8%.
 • Koszt many Arcane Blast został zredukowany o 12%.
 • Koszt many Arcane Brilliance oraz Dalaran Brilliance został zredukowany o około 16%, czyniąc go mniej więcej równym kosztowi Mark of the Wild.
 • Czas trwania lockount'u z Counterspell zredukowany z 8 do 7 sekund.
 • Koszt many Fireball został zredukowany do 9% bazowej many.
 • Flame Orb ignoruje crittery.
 • Koszt many Frostfire Bolt został zredukowany do 9% bazowej many.
 • Mage Armor redukuje czas trwania efektów magicznych o 35%, zamiast 50%.
 • Molten Armor, Frost Armor, oraz Mage Armor nie kosztują many.
 • Polymorph trwa 8 sekund w PvP.
 • Ring of Frost: Zasięg zmiejszony do 8 jardów, promień wewnętrznego „bezpiecznego” okręgu to 4.7 jardów (dokładnie pasuje do grafiki). Dispellowanie efektu Ring of Frost spowoduje, że cel będzie odporny na zamrożenie przez 3 sekundy. Jeśli drugi Ring of Frost jest rzucony przez tego samego maga podczas, gdy pierwszy nadal jest aktywny (poprzez Cold Snap), pierwszy zniknie i przestanie działać. Ring of Frost trwa 8 sekund w PvP.
 • Kiedy mag użyje Invisibility, jego Water Elemental również stanie się niewidzialny.

 

Specjalizacje Talentów
Arcane

 • Slow trwa 8 sekund w PvP.

 

Fire

 • Firestarter pozwala magowi na używanie Scorch’a w ruchu (niezależnie o rodzaju użytego armor efektu), oraz nie eliminuje redukcji szansy na krytyczne trafienie z Molten Armor.
 • Flashburn (Mastery) bonus na punkt mastery został zwiększony o 12%.
 • Koszt many Living Bomb został zredukowany o 22%.

 

Frost

 • Obrażeni z Deep Freeze zostały zredukowane o 20%.
 • Fingers of Frost nie może zostać zdispelowany oraz zwiększa obrażenia z Ice Lance o 15%.
 • Frost Specialization daje 2 bazowe punkty mastery (zamiast 8), redukuje wszystkie obrażenia z Frost na zamrożonych celach o 15% w stosunku do poprzednich wartości. Jendakże, Frost Specialization zwiększa bazowe obrażenia z Frostbolta o 15%.

 

Mage Bug Fixes

 • Tooltip Arcane Power jest uaktualniany jeśli Glyph of Arcane Power jest aktywny.
 • Punkt zaczepienia Cone of Cold był zbytnio w lewą strone i został dostosowany do modeli male trolli.
 • Evocation zwracało mniej many niż to było podane w tooltipie. Zostało to poprawione.
 • Tooltip Flame Orb'a  powinien określać, ile za ile obrażeń wybuchnie, jeśli wybrany jest talent Fire Power.
 • Rank 1 Frostfire Orb nie zakłada już debuffa, który błędnie pokazuje, że spowalania (snares) swój cel.
 • Enchant na broń, Hurricane, nie powinien procować, kiedy używany jest Polymorph.
 • Tooltip Molten Armor wyświetla już poprawne informacje.
 • Nether Vortex powodował, że Arcane Blast zwracał błąd, kiedy był odbijany. Nie powinno się to juz dziać.
 • Kiedy Presence of Mind było aktywne, Conjure Mana Gem nie stawał się instant castem, jeśli był używany do odświeżenia stacku 2 lub mniej Mana Gemów. Zostało to naprawione.
 • Presence of Mind nie jest zużywane, kiedy używa się Flame Orb.
 • Ring of Frost może zostać rzucony i działa poprawnie na elementach transportowych (windy,zapadnie, itp.).

 

Glyph Fixes

 • Glyph of Arcane Power powinien prawidłowo redukować global cooldown Blink'a, Mana Shield'a, oraz Mirror Image do 0.
 • Tooltip Ice Barrier jest poprawnie uaktualniany przez Glyph of Ice Barrier.

 

Paladins

 • Koszt many Blessing of Might oraz Blessing of Kings został zwiększony o około 217%, czyniąc go mniej więcej równym kosztowi Mark of the Wild.
 • Procent obrażeń z broni z Crusader Strike został zwiększony ze 115% do 135%.
 • Koszt many Divine Light został zwiększony o około 10%.
 • Divine Plea trwa 9 sekund zamiast 15. Daje 4% many za tick zamiast 2%, czyli w całości 12% many zamiast 10%.
 • Koszt many Flash of Light został zwiększony o około 10%.
 • Forbearance
  • Czas trwania zmniejszony z 2 do 1 minuty.
  • Lay on Hands powoduje Forbearance na celu. Dotychczasowo działo się tak jedynie, jeśli używało się go na paladynie. Był to stary projekt z czasów, gdy Divine Protection powodowało Forbearance, a paladyn nie chciał uniemożliwić tankowi użycie defensywnego cooldownu.
  • Lay on Hands nie może mieć efektu krytycznego oraz nie mogą na niego wpłynąć umiejętności  modyfikujące healing (jak Beacon of Light). Dodatkowo, Lay on Hands nie jest już na global cooldownie.
  • Z racji iż tylko Divine Shield, Lay on Hands oraz Hand of Protection powodują Forbearance, tooltip został dostosowany, żeby lepiej wyjaśniać jego mechanikę.
 • Koszt many Holy Light został zwiększony o około 10%.
 • Holy Wrath nie wlicza już pobliskich critterów podczas rozdzielania obrażeń pomiędzy celami.
 • Inquisition jest niedispelowalne.
 • Rebuke jest dostępny u trenera dla wszystkich paladynów na poziomie 54. Istniejące postacie będą musiały odwiedzić trenera, nawet jeśli posiadały już talent Rebuke.
 • Seal of Truth: Wszystkie ataki na pojedyńczy cel (włączając Judgement, Hammer of Wrath, Exorcism, oraz Templar's Verdict) mogą uruchomić ten seal.

 

Specjalizacje Talentów
Holy

 • Aura Mastery: Umiejętność ta nie zwiększa już bonusu z Crusader Aury.
 • Denounce ma graficzne powiadomienie.
 • Protector of the Innocent leczy o 30% mniej.

Protection

 • Eternal Glory: Szansa na nie zużycie Holy Power z tego talent jest również aplikowana do nie zużywania efektu clearcasting z Divine Purpose.
 • Vindication nie pozawal już przerywać celom odpornym na stun (stun-immune) za pomocą Hammer of Justice. Z Rebuke jako ogólnodostępna umiejętność, ta funkcjonalność nie jest już konieczna.

Retribution

 • Act of Sacrifice nie będzie już powodać, że Cleasne usunie efekty wpływające na poruszanie się z pojazdów, którymi jedzie paladin.
 • Divine Purpose: Szansa na generacje Holy Power przez odpowiadające talentowi umiejętności została zredukowana z 20/40% do 7/15%, ale zamiast generować 1 Holy Power, następna odpowiadnia umiejętność nie zużywa Holy Power i zachowuje się tak, jakby paladyn miał 3 Holy Power.
 • Procent obrażeń z broni z Divine Storm został zwiększony z 80% do 100%.
 • Hand of Light (Mastery): Procent obrażeń zadawnych przez Templar's Verdict, Crusader Strike, oraz Divine Storm jest zadawny dodatkowo jako obrażenia Holy. Mastery to daje 2.1% zwiększenia obrażeń z Holy na punkt, zamiast 2.5%.
 • Repentance nie jest przerywane przez obrażenia z Censure (Seal of Truth).
 • Talent Rebuke został zastąpiony nowym pasywnym talentem, Sacred Shield. Paladyni, którzy mieli Rebuke, automatycznie będą mieli Sacred Shield. Kiedy poniżej 30% życia, paladyn zyskuje efekt Sacred Shield. Sacred Shield absorbuje X obrażeń i zwiększa otrzymywane leczenie o 20%. Trwa 15 sekund. Efekt ten nie może wystąpić częście niż co 30 sekund. Niedispellowalny.
 • Seals of Command nie będzie więcej uruchamiał się podwójnie na każdym swingu z Seal of Truth.
 • Zealotry jest niedispelowalne.

 

Glyphy

 • Glyph of Divine Plea dodaje 6% many, czyli w całości daje 18% przez 9 sekund.

 

Paladin Bug Fixes

 • Silence debuff z Avenger's Shield używał wizualny efekt Daze'a, a jego efekt Daze nie miał żadnego widocznego efektu. Zostało to naprawione.
 • Bonus do obrażeń z Communion nie jest już aplikowany w momencie, gdy paladin nie ma żadnej aktywnej aury.
 • Divine Storm nie podświetla się już błędnie, kiedy sprocuje Hand of Light.
 • Exorcism nie powoduje już powrotu do celu, w który zadał obrażenia, po zakończeniu castu.
 • Wartość healingu w tooltipie buffu dla Holy Radiance jest już poprawna.
 • Pursuit of Justice daje Holy Power, kiedy paladyn zostanie zestunowany przez talent Fire maga, Impact. Jednocześnie, Pursuit of Justice nie daje Holy Power, kiedy paladyn jest uderzony przez Holy Wrath.
 • Tooltip Repentance objaśnia, że nie jest przerywany przez obrażenia z Censure.
 • Rank 1 Shield of the Templar redukował cooldown Guardian of Ancient Kings o 45 seconds, co nie jest zgodne ze skalowanie się rangi 2 czy 3. Zostało to odpowiednio dostosowane.
 • Tooltip Tower of Radiance wskazywał, że Holy Light wygeneruje ładunek Holy Power. Zostało to naprawione.
 • Word of Glory nie resetuje swing timera.

 

Glyph Fixes

 • Efekt DoT (damage-over-time) Exorcismu dodawany przez Glyph of Exorcism jest poprawny w stosunku do obrażeń Exorcismu.
 • Tooltip Holy Wrath jest uaktualniony, aby odzwierciedlać zmiany wprowadzane przez Glyph of Holy Wrath.
 • Glyph of Light of Dawn poprawnie uaktualnia tooltip Light of Dawn.
 • Glyph of Seal of Insight wymaga poziomu 32, aby być zgodnym z tym, kiedy można nauczyć się Seal of Insight.
 • Glyph of Templar's Verdict uaktualnia tooltip Templar's Verdict.

 

Priests

 • Czas trwania Levitate został zwiększony z 2 do 10 minut.
 • Koszt many Power Word: Fortitude został zredukowany o około 68%, czyniąc go mniej więcej równym kosztowi Mark of the Wild.
 • Koszt many Power Word: Shield został zwiększony o około 31%, ale jego efekt został również zwiększony o 208%.
 • Koszt many Renew został zredukowany o 24%.
 • Koszt many Shadow Protection został zredukowany o około 65%, czyniąc go mniej więcej równym kosztowi Mark of the Wild.
 • Mind Blast zadaje 18% więcej obrażeń niż Mind Spike.
 • Mind Control trwa 8 sekund w PvP.
 • Mind Sear może być channelowany na sprzymierzeńców w dodatku do przeciwników. Dodatkowo, obrażenia Mind Sear'a zostały zwiększone o około 15%.
 • Efektywności Prayer of Healing została zredukowana o 15%.

 

Talent Specializations

Discipline

 • Divine Aegis: Krytyczne efekty z Prayer of Healing dają bonusową ilość w dodatku do domyślnego, zawsze procującego efektu Divine Aegis.
 • Grace nie jest już ograniczone do jednego celu jednocześnie.
 • Focused Will procuje, kiedy priest otrzyma uderzenie krytyczne, dodatkowo do obecnego efektu.
 • Pain Suppression jest niedispelowalne.
 • Koszt many Penance został zwiększony o 7%, natomiast healing został zwiększony o 20%.
 • Strength of Soul występuje, kiedy priest użyje Inner Focus na sobie, zamiast Power Word: Shield. Dodatkowo, Strength of Soul powoduje również, że priest jest immune na silence, interrupt, oraz efekty dispelujące przez 2/4 sekundy po użyciu Inner Focus.

 

Holy

 • Blessed Resilience procuje, kiedy priest otrzyma uderzenie krytyczne, dodatkowo do obecnego efektu.
 • Chakra
  • Stan Chakry trwa teraz 1 minutę zamiast 30 sekund.
  • Binding Heal oraz Holy Word: Serenity odświeżają czas trwania Renew na celu, w dodatku do inny direct heali.
  • Binding Heal, Flash Heal, oraz Greater Heal może uruchomić Chakra: Serenity.
  • Mind Spike może uruchomić Chakra: Chastise.
 • Efektywność Circle of Healing została zwiększona o 30%.
 • Desperate Prayer leczy priesta za 30% jego całkowitego HP zamiast wcześniejszej niewielkiej wartości.
 • Guardian Spirit: Absorb/heal z tej umiejętności nie może nigdy przekroczyć 200% maksymalnego HP celu.
 • Holy Concentration zwiększa regenerację many w combat ze Spiritu o dodatkowe 15/30% zamiast 20/40%.
 • Holy Word: Chastise ma 30-sekundowy cooldown, zamiast 25. Dodatkowo, prawidło przerywa się pod wpływem obrażeń.
 • Życie Lightwell'a zostało zwiększone o 50% (z powodu PvP).
 • Serendipity ma wsparcie dla Spell Alert oraz Floating Combat Text.
 • Surge of Light może procować z Flash Heal oraz Greater Heal, oraz może mieć efekt krytyczny.

 

Shadow

 • Bonus z mastery Shadow Orb’ów został zwiększony o około 16%.
 • Vampiric Embrace trwa dopóki nie zostanie anulowany.

 

Glyphy

 • Glyph of Mind Flay nie wymaga już Shadow Word: Pain na celu.
 • Nazwa Glyph of Pain Suppression została zmieniona na Glyph of Desperation i pozwala rzucić Guardian Spirit w stunie, w dodatku do Pain Suppression.
 • Glyph of Psychic Horror redukuje cooldown Psychic Horror o 30 sekund zamiast 60.
 • Glyph of Spirit of Redemption został zmieniony w Glyph of Prayer of Mending, który zwiększa leczenie z pierwszego ładunku Prayer of Mending o 60%.

 

Priest Bug Fixes

 • Atonement ma w tooltipie poprawny zasięg leczenia.
 • Tooltipy Blessed Resilience rank 1 i 2 są zgodne z wielkością zwiększonego healingu.
 • Dispersion nie powinno powodować, że priest stanie się permanentnie niewidzialny podczas mountowania..
 • Dispersion poprawnie redukuje obrażenia zadawane przez Deep Wounds oraz Piercing Shots.
 • Tooltipy Focused Will rank 1 i 2 są zgodne w ilością redukowanych obrażeń.
 • Efekty Heal, Flash Heal, Greater Heal, oraz Binding Heal są zgodne z ich tooltipami.
 • Holy Concentration ma poprawny procent podany w tooltipie.
 • Holy Word: Serenity poprawnie daje healing spellom castowanym przez priest dodatkowe 25% szansy na krytyczny efekt.
 • Inner Fire nie zużywa many po nauczeniu się Inner Sanctum.
 • Inner Will poprawnie zmniejsza koszt many Power Word: Barrier.
 • Leczenie Lightwell’a odpowiada opisowi z tooltipa.
 • Undead i blood elf priesci nie łapią agro od przyjaznych strażników po użyciu Mind Control na wrogim NPC.
 • Niepotrzebne błędy nie powinny występować podczas używania Power Word: Barrier.
 • Prayer of Mending prawidłowo zwróci błąd, jeśli zostanie użyte na cel z silniejszym Prayer of Mending aktywnym.
 • Tooltip Rapture ma podane poprawne procenty.
 • Tooltip Shadow Orb'ów pokazywał 0% zwiększenia obrażeń i nie dodawał zwiększonych obrażeń dopóki mastery raiting nie został dodany. Zostało to poprawione.
 • Sin and Punishment nie będzie fearować graczy bez flagi PvP.
 • Surge of Light nie jest zużywany bez benefitu, jeśli zostanie aktywowany podczas gdy Flash Heal jest castowany.

 

Glyph Fixes

 • Krytyczny heal z Glyph of Dispel Magic prawidłowo procuje Divine Aegis.

 

Rogues

 • Blind trwa 8 sekund w PvP.
 • Combat Readiness trwa 20 seconds zamiast 30 seconds, ale stackujący się buff Combat Insight trwa 10 sekund zamiast 6 sekund.
 • Crippling Poison trwa 8 sekund w PvP.
 • Garrote kosztuje 45 Energii, zamiast 50.
 • Sap trwa 8 sekund w PvP.
 • Smoke Bomb trwa 5 sekund zamiast 10 sekund.
 • Stealth nie jest już przerywany przez Demoralizing Shout lub Demoralizing Roar użyty przez przeciwnika.

 

Talent Specializations

Assassination

 • Bonus do krytycznego ataku z Deadly Momentum trwa 15 sekund zamiast 10.

 

Combat

 • Blade Flurry może zostać wyłączone poprzez ponowne wciśnięcie przycisku. Dodatkowo, umiejętność ta nie ma już ustalonego czasu trwania, ale pójdzie na 10 sekundowy cooldown po anulowaniu (podobnie do Stealth). Dodatkowo, Blade Flurry, kiedy jest aktywne,  redukuje generację energii o 30%, zamiast 20%.
 • Main Gauche (Mastery) daje szansę na zadanie ataku za 100% obrażeń z main-hand. Atak ten może uruchomić Combat Potency.
 • Restless Blades redukuje również cooldown Redirect’u.
 • Revealing Strike zwiększa efektywność finisherów o 35% (45% z glyfem) zamiast 20% (30% z glyfem).
 • Vitality zwiększa attack power o 25%, zamiast 20%.

 

Subtlety

 • Elusiveness redukuje cooldown Cloak of Shadows o 10/20 sekund, zamiast 15/30 sekund.
 • Executioner (Mastery) zostało zwiększone z 2% do 2.5% za punkt.
 • Find Weakness daje 35/70% redukcji armoru, zamiast 25/50%.
 • Preparation nie resetuje cooldownu Evasion.
 • Sanguinary Vein daje rogue 50/100% szansy, że jego własne efekty Bleed nie przerwą Gouge’a.
 • Cooldown Shadowstep został zwiększony z 20 do 24 sekund.
 • Sinister Calling daje 30% Agility, zamiast 25%, oraz zwiększa obrażenia z Backstab oraz Hemorrhage o dodatkowe 40%, zamiast 25%.

 

Glyphy

 • Glyph of Garrote zwiększa czas trwania Garrote o 1.5 sekundy, zamiast 2.

 

Rogue Bug Fixes

 • Cloak of Shadows działa poprawnie chroniąc rogue od następujących umiejętności bossów i stworów: Gravity Well (Terrastra, The Bastion of Twilight), Burning Corruption (Crimsonborne Seer, Grim Batol), Lava Fissure (Slabhide, The Stonecore), Geyser (Lady Naz'jar, Throne of the Tides), Noxious Mire (Naz'jar Sentinel, Throne of the Tides).
 • Cheat Death aktywowało się pod wpływem Chaos Bolt’u warlocka, ale nie działało. Chaos Bolt będzie nadal aktywował Cheat Death, ale nie zabije rogue.
 • Eviscerate pokazywało zredukowany koszt energii na niskich poziomach, pomimo iż koszt powinien być cały czas 35 energii. Zostało to naprawione.
 • Feint poprawnie zmiejsza obrażenia z Quake od Rom'ogg Bonecrusher (Blackrock Caverns).
 • Ikona buffu z Honor Among Thieves jest poprawnie wyświetlana dla rogue, a nie tylko dla jego grupy.
 • Ruthlessness ma prawidłową szansę na proc, kiedy Envenom jest użyty.

 

Glyph Fixes

 • Tootlip Blade Flurry jest poprawnie zmieniany przez Glyph of Blade Flurry.
 • Tooltip Hemorrhage jest poprawnie aktualizowany, aby oddawać efekt bleed z Glyph of Hemorrhage.
 • Tooltip Preparation jest zmieniany przez Glyph of Preparation.

 

Shaman

 • Efektywność Chain Heal'a została zwiększona o około 10%.
 • Flametongue Weapon proc zadaje około 20% mniej obrażeń.
 • Healing Rain ma 40 jardów zasięgu, zamiast 30, aby być zgodnym z innymi healami shamana.
 • Hex trwa 8 sekund w PvP.
 • Purge dispeluje pojedyńczy efekt zamiast dwóch.
 • Czas trwania Spiritwalker's Grace został zwiększony z 10 do 15 sekund.
 • Tremor Totem został przeprojektowany. Totem można użyć będąc pod wpływem efektów Fear, Charm, czy Sleep, pulsuje częściej, ale trwa 6 sekund i ma 1 minutę cooldownu.
 • Proc Windfury Weapon powoduje 3 dodatkowe ataki zamiast 2.

 

Talent Specializations

Elemental Combat

 • Obrażenia z Earthquake zostały zwiększone o około 10%.
 • Elemental Overload (Mastery) proc z Lightning Bolt czy Chain Lightning może wygenerować ładunek Rolling Thunder.
 • Obrażenia z Lava Burst zostały zwiększone o około 10%.

 

Enhancement

 • Obrażenia z Flametongue Weapon skalują się z attack power zamiast spell power (tylko dla Enhancement shamanów).
 • Koszt many Purge nie jest już redukowany przez Mental Quickness.

 

Restoration

 • Cleansing Waters nie daje podwójnego heal efektu, jeśli shaman usuwa Magic i Curse debuff pojedyńczym castem.
 • Deep Healing (Mastery) zostało zwiększone z 3% za punkt, zamiast 2.5%.
 • Earth Shield jest niedispelowalny.
 • Koszt many Greater Healing Wave został zwiększony o 10%; healing został zwiększony o 20%.
 • Mana Tide Totem został przeprojektowany. Totem nie pomnaża już Spiritu postaci pod jego wpływem. Zamiast tego daje stałą ilość Spiritu równą 400% Spiritu castującego shamana, wyłączając krókie buffy do Spiritu działające na shamana podczas stawiania totemu. Dodatkowo, jego efekt działa teraz na cały rajd.

 

Glyphy

 • Glyph of Hex zmiejsza cooldown o 10 sekund, zamiast 15.

 

Shaman Bug Fixes

 • Ancestral Resolve prawidłowo redukuje obrażenia z Chaos Bolt’a.
 • Koszt many Earthquake'a jets prawidłowo redukowany przez clearcasting proc z Elemental Focus.
 • Elemental Oath prawidłowo zwiększa obrażenia Earthquake’a.
 • Prędkość poruszania się gracza nie może być zredukowana poniżej 100%, jeśli gracz jest w Ghost Wolf'ie oraz jest lub był w pomieszczeniu (indoor environment).
 • Healing Rain nie powinien nie dać się użyć, jeśli nisko-pozioma postać lub NPC jest w jego zasięgu.
 • Reincarnation może być prawidłowo użyte po tym jak Soulstone Resurrection lub Rebirth zostały użyte na shamanie podczas walki z bossem.

 

Glyph Fixes

 • Tooltip Elemental Mastery uaktualnia się po użyciu Glyph of Elemental Mastery.
 • Ikona buffu Ghost Wolf’a uaktualnia się po użyciu Glyph of Ghost Wolf.
 • Tooltip umiejętności Grounding Totem uaktualnia się po użyciu Glyph of Grounding Totem.
 • Tooltip Healing Stream Totem uaktualnia się oddając dodatkową odporność na spelle z Glyph of Healing Stream Totem.
 • Tooltip umiejętności Healing Wave uaktualnia się po użyciu Glyph of Healing Wave.

 

Warlocks

 • Curse of Exhaustion redukuje prędkość poruszania się o 30% zamiast 50%. Jej zasięg został zwiększony do 40 jardów, zamiast 30.
 • Demon Armor oraz Fel Armor nie kosztują many i trwają do anulowania.
 • Cooldown Devour (Felhunter) został zwiększony do 20 seconds, zamiast 8. Devour nie może być używane jako auto-cast.
 • Drain Mana zostało usunięte z gry.
 • Fear trwa 8 sekund w PvP.
 • Fel Armor został zmieniony. Otacza postać fel energią, zwiększając spell power oraz powodując, że warlock leczy się za 3% ze wszystkich single-target obrażeń.
 • Seduction (Succubus) trwa 8 sekund w PvP.

 

Talent Specializations

Affliction

 • Soul Swap jest niedispelowalny (aura dana warlockowi pomiędzy zmianami).
 • Efekt silence z Unstable Affliction został zredukowany z 5 do 4 sekund.

 

Demonology

 • Demonic Aegis zwiększa healing efekt Fel Armor o 50/100%.
 • Demonic Rebirth, gdy aktywowany podświetla czary summonów.
 • Demon Soul: Imp przeprojektowany. Zwiększa szansę na krytyczne trafienie wszystkich nie instantownych umiejętności Destruction o 30%, zamiast zwiększać obrażenia z trafień krytycznych. Czas trwania zredukowany do 20 sekund.
 • Obrażenia Felstorm (Felguard) zostały zmniejszone o 20%.
 • Obrażenia z Immolation Aura zostały zmniejszone o około 30%.
 • Inferno nie zwiększa zasięgu Hellfire, ale zamiast tego zwiększa czas trwania Immolate o 6 sekund w dodatku do istniejącego już efektu.
 • Master Demonologist (Mastery) bonus z mastery zwiększony o około 33%.

 

Destruction

 • Obrażenia Burning Embers zostały zmniejszone o 15%.
 • Fiery Apocalypse (Mastery) bonus z mastery zwiększony o około 8%.
 • Improved Soul Fire zwiększa obrażenia z Fire i Shadow o 4/8%, zamiast 7/15% spell haste. Dodatkowo, talent ten został przeniesiony do tier-3 w Destruction, zmieniając miejsce z Aftermath.
 • Shadow and Flame może sprocować z Incinerate w dodatku do Shadow Bolta.

 

Warlock Bug Fixes

 • Rank 2 Backdraft’u nie powinien zużywać ładunków podczas używania Immolate.
 • Animacja Demon Circle: Summon nie pozostaje po śmierci.
 • Demon Leap nie powinien powodować, że gracze przejdą przez otoczenie na wejściu/wyjściu z Orgrimmar.
 • Drain Life pod działaniem Soulburn’u nie ma zwiększonych obrażeń w stosunku do normalnej wersji Drain Life.
 • Empowered Imp nie może sprocować, jeśli warlock nie ma tego talentu.
 • Hellfire nie sprocuje buffu z Muradin's Spyglass bez uderzenia w przeciwnika.
 • Warlocks z talentem Jinx mający aktywny Curse of the Elements na celu nie powinien mieć problemów z przeywaniem jedzenia lub picia.
 • Nether Protection powinno prawidłowo procować ze wszystkich związanych z nim umiejętności.
 • Rain of Fire pozostanie w miejscu, na którym został użyty podczas przebywania na ruchomym transporcie.
 • Ritual of Summoning nie powinien powodować problemów graficznych ze stworzonymi portalami.
 • Użycie Soulburn podczas global cooldownu umiejętności Soulburn pod efektem innego self-buffu, powodowało okazjonalnie, że związane z nim umiejętności nie działały. Zostało to poprawione.
 • Rozwijane UI warlockowych summonów aktualizuje się w czasie rzeczywistym na baize dostępnej many.
 • Tooltip wartości armoru w karcie postaci powinien pokazywać prawidłową ilość armoru dawanego petom.

 

Glyph Fixes

 • Tooltip Glyph of Voidwalker został uaktualniony do nowego system skalowania się petów.

 

Warriors

 • Charge wpółdzieli diminishing returns z efektami stun.
 • Obrażenia z Cleave zostały zredukowane o 20%.
 • Hamstring trwa 8 sekund w PvP.
 • Obrażenia z Heroic Strike zostały zredukowane o 20%.
 • Inner Rage został przeprojektowany. Redukuje teraz cooldown Heroic Strike’a i Cleave’a o 50% (do 1.5 sekundu) na następne 15 sekund. 1-minutowy cooldown. Nadal nie może być użyty podczas Deadly Calm. Umiejętność ta została oryginalnie zaprojektowana, aby pomóc warriorom capująym rage, ale zmiany Heroic Strike’a oraz normalizacja rage’a wydają się same rozwiązywać ten problem. Nowy projekt nadal pozwoli warriorom szybciej spalić nadmiarowy rage wedle ich uznania.
 • Recklessness zwiększa szansę na krytyczne trafienie ataków specjalnych o 50%, zamiast 100%, ale trwa pełne 12 sekund zamiast 3 ładunków.
 • Procent obrażeń z broni ze Slam (od poziomu 80+) został zwiększony z 125% do 145%.

 

Talent Specializations

Arms

 • Drums of War nie zmniejsza już kosztu rage’a Piercing Howl.
 • Juggernaut nie zwiększa już cooldownu Charge, ale zamiast tego zwiększa czas trwania stunu z Charge o 2 sekundy. Dodatkowo, Charge można użyć we wszystkich stancjach, jednakże talent ten powoduje, że Charge i Intercept współdzielą cooldown.
 • Lambs to the Slaughter: Zamiast dawać 10/20/30% obrażeń do następnego Mortal Strike, Overpower, czy Execute, daje 10% buff do każdego Mortal Strike, Overpower, Slam, czy Execute i stackuje się 1/2/3 razy.
 • Koszt Mortal Strike’a został zredukowany o 5 rage’a.
 • War Academy nie buffuje już Heroic Strike czy Cleave. Buffuje obecnie Mortal Strike, Raging Blow, Devastate, Victory Rush oraz Slam.

 

Fury

 • Dodatkowo do obecnego efektu, Bloodsurge powoduje również, że następny Slam zadaje 20% więcej obrażeń.
 • Obrażenia z Bloodthirst zostały zwiększone o około 30%.
 • Procent obrażeń z broni z Raging Blow (od poziomu 80+) został zwiększony z 110% do 120%.
 • Bonus Single-Minded Fury został zwiększony do 20%, zamiast 15%.
 • Unshackled Fury (Mastery) daje 5.6% bonusu na punkt mastery, zamiast 4.7%.

 

Protection

 • Stun z Charge nadal nie powoduje diminishing returns dla Protection warriorów mających talent Warbringer.

 

Glyphy

 • Glyph of Rapid Charge został zmieniony z 7% redukcji cooldownu Charge na 1 sekundę z cooldownu. Zmiana ta ma na celu określenie dokładnej redukcji cooldowanu wynikającego z tego glyfu.

 

Warrior Bug Fixes

 • Umiejętności Warriorów błędnie przypisane do dźwięku Mangle zostały uaktualnione.
 • Tooltip buffu Battle Shout nie powinien pokazywać nieprawidłowych wartości, jeśli otrzymujący buff ma wyższy poziom niż warrior.
 • Heroic Leap oraz Thunder Clap nie skalują już błędnie obrażeń zarówno ze Strength jaki i Agility.
 • Pasywna aura Forceful Deflection jest prawidłowo zakładana warriorom zaczynającym na 1 poziomie.
 • Buff Victorious nie może sprocować zanim warrior nauczy się Victory Rush.
 • Sformułowanie tooltipu Vigilance było niespójne z innymi umiejętnościami i zostało zauktualizowane.

Komentarz (10)

 • wie ktoś do której ma trwać ta aktualizacja?
  ~Vatrez1991
  2011/02/09 12:04
 • "Hunterzy mogą używać Auto Shot w ruchu" hura :D
  ~MadNail
  2011/02/09 13:21
 • No nie wiem czy auto shot w ruchu to taki wielki bonus wobec ogólnego osłabienia SV hunterów??
  ~Aglarond
  2011/02/09 13:48
 • "Juggernaut nie zwiększa już cooldownu Charge, ale zamiast tego zwiększa czas trwania stunu z Charge o 2 sekundy. Dodatkowo, Charge można użyć we wszystkich stancjach, jednakże talent ten powoduje, że Charge i Intercept współdzielą cooldown." - /cry

  Ciekawe czy blizzard naprawi animacje "slizgania" przy atakach warriora ...
  ~Elpolako
  2011/02/09 14:14
 • Bez sensu za to wyszło u warka to, że po 15 sec od Charge kolejna daje stuna o połowę krótszego. Dodatkowo stracił strasznie na mobilności (co pewnie cieszy magów).
  ~adison444
  2011/02/09 21:10
 • Blizzard się martwi tylko o frost maga, na warku mu nie zależy,bo go nienawidzi - stąd te głupie nerfy. "World of Magecraft"
  ~Daros666
  2011/02/10 21:57
 • Blizzard po raz kolejny udowodnił ze ma nosie ench szamana nic dodać nic ująć pozdro dla blizzarda
  ~Valkarian
  2011/02/10 23:23
 • Juz nie placzcie o tego warka bo on prawie zawsze bylo op..zreszta widzicie co teraz potrafi zrobic ogarniety fury? jak dla mnie to zaden nerf i nie placzcie, rozumiem ze fajnie sie gralo jak pizgaliscie kryty po 20/30 k, ale jak dla mnie bardziej powinni znerfic warka, co do maga sie zgodze bo tez jest zbyt kozacki;)
  ~soldi69
  2011/02/11 09:01
 • Aglarond: Gram jako Marksmanship, więc SV mi dużo nie robi ;P
  ~MadNail
  2011/02/11 23:41
 • no wreszcie buffneli troche tego hunta, a co do sv to tez sie nie martwie bo mm gram ^^
  ~Matysek
  2011/02/14 15:24

Pozostałe nowości